RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Prima / Evenimente
Evenimente  
 
19.05.2017, 16:29
A fost creat Consiliul de securitate comunitară în Otaci
Membrii societății civile, Administrației Publice Locale și Inspectoratul de Poliție Ocnița au creat Consiliul de securitate comunitară din Otaci, prima ședință al căruia a avut loc, vineri 19 mai 2017, în orașul Otaci.
 
06.04.2017, 11:47
Dezbateri publice: Implicarea părinţilor şi comunităţilor în definitivarea noului Cadru de referinţă al Curriculumului Naţional, 7 aprilie 2017, Zona Nord, Bălți
Proiectele noului Cadru de referinţă al Curriculumului Naţional şi ale Planurilor-cadru pentru învăţământul general au fost puse din nou în discuție. De această dată, dezbaterile publice au avut loc în orașul Bălți și au adunat reprezentanţii elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi celor de conducere din Zona de Nord a ţării. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Politici Publice și Ministerul Educaţiei.
 
16.03.2017, 15:13
Conferința internațională “Activitatea polițienească bazată pe comunitate – cele mai bune practici europene”, desfășurată miercuri, 15 martie 2017, la Chișinău.
Conferința internațională a fost organizată în cadrul proiectului „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA. Obiectivul general al proiectului este de a sprijini consolidarea securităţii comunitare prin promovarea implicării comunităţii în activitatea poliţienească comunitară și procesul de reformă a poliției, având drept scop final de a crea modele şi practici de referinţă viabile pentru implementarea conceptului de activitate poliţienească comunitară la nivel național.
 
09.03.2017, 08:22
Dezbateri publice despre rolul elevilor, părinţilor şi comunităţilor în definitivarea noului Cadru de referinţă al Curriculumului Naţional pentru învăţământul general, 3 martie 2017, Zona Sud, Cimișlia
Participanţii la dezbaterile publice au analizat conceptele de bază şi structura noului Cadru de referinţă al Curriculum Naţional pentru învăţământul general, proiect de document aflat în curs de definitivare. Acesta are scopul să modernizeze educaţia din Republica Moldova prin implementarea completă a prevederilor Codului Educaţiei şi Strategiei Naţionale ”Educaţia 2020”.
 
14.02.2017, 15:31
Semnarea Memorandumului de colaborare între Inspectoratul General al Poliției și Institutul de Politici Publice, privind implementarea proiectului „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”
Astăzi, 14  februarie 2017, șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari și directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie au semnat un Memorandum de colaborare privind implementarea proiectului „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”. Obiectivul proiectului este de a consolida securitatea comunitară prin promovarea implicării comunităţii în activitatea poliţienească și susținerea  procesului de modernizare a Poliției. Astfel, urmează a fi create modele de referinţă viabile pentru implementarea conceptului de activitate poliţienească comunitară la nivel național.  Proiectul vine să susțină
 
26.01.2017, 16:10
Conferința ”Rolul societății civile în promovarea principiilor nediscriminării”
La 25 ianuarie curent, a fost organizată conferința ”Rolul societății civile în promovarea principiilor nediscriminării”, dedicată rezultatelor implementării proiectului ”Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”.La conferință au participat Ian Feldman, Președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, Adrian Moraru, Director adjunct al Institutului de Politici Publice (România), reprezentanții Institutului de Politici Publice (Chișinău), reprezentanții ONG-urilor și administrațiilor publice locale din mai multe raioane ale țării.”Putem
 
04.10.2016, 16:18
Lansarea unui spot social de prevenire a fenomenului de discriminare
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și Institutul de Politici Publice a lansat marti, 4 octombrie 2016, un nou spot social adresat tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova, astfel încât fiecare om informat să-și poată revendica dreptul la egalitate și nediscriminare.
 
03.10.2016, 14:46
Startul campaniei de informare ”CARAVANA NEDISCRIMINĂRII”
În ultima zi a lui septembrie, în orășelul Ialoveni, s-a dat startul Campaniei de informare ”CARAVANA NEDISCRIMINĂRII”. Începând cu ora 10:00, imediat după instalarea cortului EGALITĂȚII, oamenii nu au ezitat să demonstreze interesul de a afla ce este discriminare, cum se constată aceasta și unde se pot adresa atunci când presupun că sunt victime ale discriminării. Experții în domeniu au încercat să identifice la fața locului cazurile de discriminare directă, indirectă, precum și celelalte forme și să le ofere oamenilor soluțiile legale pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă.
 
28.06.2016, 14:26
Prezentarea raportului analitic "Impactul crizei din Crimeea asupra securității energetice europene"
Pe data de 28 iunie 2016 a avut loc prezentarea publica a raportului analitic "Impactul crizei din Crimeea asupra securității energetice europene", elaborat de Ion Efros, cercetator-analist in domeniul energiei la Institutul de Politici Publice.
 
16.06.2016, 13:46
Prezentarea studiului sociologic "Etica si integritatea academica in invatamintul general"
Marti, 14 iunie 2016, Institutul de Politici Publice a prezentat studiul sociologic "Etica si integritatea academica in invatamintul general"
 
31.05.2016, 15:48
Prezentarea studiului “În căutarea liberalizării pierdute. Deschiderea pieţei de energie electrică din Republica Moldova: unde suntem şi unde ar trebui să ajungem?”
Studiul face o analiză a pilonilor liberalizării şi modului în care aceştia sunt implementaţi în Moldova. În studiusunt comparate liberalizarea şi sistemul electric al celor trei Ţări Baltice cu cel moldovenesc şi examinate altetrei pieţe regionale (Bulgaria, România, Ucraina) şi impactul pe care l-ar putea avea acestea asupra pieţeienergetice a Moldovei.Printre concluziile de baza ale studiului se arată că din cauza agendei întârziate de liberalizare, în special adezvoltării infrastructurii, consumatorii din Moldova şi securitatea energetică au fost afectate, deoareceRepublica Moldova ar fi putut achiziţiona electricitate până în 2015 cu până la 40% mai mic decât preţul vândutMoldovei de furnizori ca DTEK şi Centrala de la Cuciurgan/Energokapital.
 
23.05.2016, 10:51
Masa Rotundă "Noul Cod al Educaţiei: de la intenţii la realizări. Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul general"
Proiectul “Observatorul societății civile în reformarea educației”Proiectul îşi propune să contribuie la sporirea contribuției societății civile la orientarea politicilor educaționale spre dezvoltarea unui învățământ pentru toți şi pentru fiecare prin: (i) elaborarea şi diseminarea trimestrială de către un Consiliu de experţi în domeniul educaţiei a policy briefs;· elaborarea şi publicarea de studii de politici educaţionale;· efectuarea unui sondaj reprezentativ la nivel naţional referitor la integritatea în învăţământ şi diseminarea rezultatelor acestuia;· organizarea de dezbateri publice;· cartografierea instituţiilor de învăţământ şi publicarea pe Portalul Web al Educaţiei a infograficelor ce vor oferi elevilor, părinţilor, comunităţilor, organizaţiilor societăţii civile rezultatele învăţării şi eficienţa fiecărei din cele circa 1400 de instituţii de învăţământ general;· mobilizarea opiniei publice prin publicarea articolelor în presa scrisă şi punerea pe posturile cu acoperire naţională a emisiunilor radio şi TV în sprijinul agendei reformatoare în domeniul educației.Scopul proiectului constă în sporirea contribuției societății civile la orientarea politicilor educaționale spre dezvoltarea unui învățământ pentru toți şi pentru fiecare.
 
28.04.2016, 16:53
Prezentarea publică a studiului sociologic "Impactul curupției asupra oportunităților de afirmare și carieră a femeilor din cadrul Administrației Publice Centrale din Republica Moldova"
Cercetarea sociologică şi elaborarea Raportului analitic reprezinta un efort comun al Iniţiativei Globale Anti Corupţie a PNUD (Global Anti-Corruption Initiative - GAIN) cu sediul la New York, al Centrului regional PNUD pentru Europa şi CSI cu sediul la Istanbul şi al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova în cadrul proiectului „Concolidarea funcţiilor de prevenire şi analiză a corupţiei ale Centrului Naţional Anticorupţie”, implementat cu susţinerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei
 
27.04.2016, 08:08
Prezentarea publică a cercetării: Activitatea polițienească în Republica Moldova: percepții interne și externe
Scopul acestei cercetări este de a oferi o bază factologică solidă şi o analiză complexă care ar permite părților interesate în procesul de implementare a reformei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să ia decizii strategice importante privind transformarea poliţiei într-un serviciu public modern prin evaluarea eficienței politicilor implementate, impactului reformelor implementate, eficienţei serviciilor poliţieneşti şi gradului de respectare şi protejare a drepturilor omului.
 
19.04.2016, 09:59
Prezentarea publică a studiului privind nivelul de integrare al populației din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia în societatea din Republica Moldova (româna/rusa)
 
18.11.2015, 12:41
Sesiunea de instruire a membrilor consiliilor consultative ale direcţiilor raionale / municipale de învăţământ
Agenda, aiciPrezentare. Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere. Fisa. Conducerea procesului de elaborare și implementare a proiectelor de dezvoltare a instituției de învățămînt în vederea promovării politicii educaționale naționale și localeChestionar pentru elevi, aici
 
12.11.2015, 12:57
Masa rotundă "Educaţie pentru o societate a cunoaşterii: Cadrul de referinţă al noului Curriculum Naţional"
Agenda, aiciProiectul Cadrului de Referinta al Curriculumului National pentru invatamintul primar, gimnazial si liceal: provocari si oportunitati, aiciActivitatea 1. Viziunea curriculumului national: atributele generice ale tinerilor cetateni, aiciActivitatea 2. Competenţele-cheie dezvoltate prin Curriculumul Naţional în Republica Moldova, aiciActivitatea 3. Competenţele-cheie dezvoltate prin Curriculumul Naţional în Republica Moldova, aici
 
10.11.2015, 15:59
Sesiunea de instruire a membrilor consiliilor de administrare ale direcţiilor raionale / municipale de învăţământ
Agenda, aiciPlanul de actiuni "e-Educatia 2020", aiciMetodologia de evaluare a competentelor digitale pentru cadrele didactice din invatamintul general, aiciConceptia manualului digital, aiciMetodologia de evaluare a cadrelor de conducere, aiciProceduri de evaluare si contestare, aici
 
09.11.2015, 13:14
Cursul de training în domeniul egalității de șanse și nediscriminării incadrul proiectului “Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”
Institutul de Politici Publice din Republica Moldova împreună cu partenerii săi: Institutul pentru Politici Publice din Romania, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din Romania, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova, au organizat trei sesiuni de training în domeniul egalității de șanse și nediscriminării, în perioada 2-5 noiembrie. Sesiunile de training au fost destinate celor 45 de experți și reprezentanți ai societății civile care activează în domeniul drepturilor omului și nediscriminării, atît la nivel național, cît și la nivel local.
 
27.10.2015, 13:31
Conferința "Formarea competențelor - cheie în învățămîntul general: Provocări și constrîngeri"
Miercuri, 28 octombrie 2015. Institutul de Politici Publice implică societatea civilă în identificarea căilor de afirmare a unui învăţământ centrat pe competenţe, învăţământ ce ar fi orientat spre necesităţile beneficiarilor direcţi ai educaţiei  elevilor, părinţilor, comunităţilor.În cadrul Conferinţei "Formarea competenţelor-cheie în învăţământul general: Provocări si constrângeri", au fost puse în discuţie principalele aspecte ale dezvoltării în continuare a învăţământului general, centrat pe competenţe. Conferinţa a fost organizată în cadrul Proiectului "Consolidarea eforturilor societăţii pentru afirmarea unui învăţământ deschis, participativ, bazat pe performanţă ", implementat de Institutul de Politici Publice cu suportul financiar al Fundaţiilor pentru o societate deschisă, acordat prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova.În cuvântul de salut, rostit la deschiderea Conferinţei, dna Ana Coretchi, directorul Proiectului de Sprijinire a Reformei în Educaţie al Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul căruia se derulează inițiativa Institutului de Politici Publice, a subliniat importanţa participării cât mai active a reprezentanţilor societăţii civile la procesele de elaborare şi implementare a politicilor educaţionale, în promovarea unui învăţământ orientat spre performanţă.Dna Nadia Cristea, Viceministru al educaţiei, a subliniat că în procesul modernizării învăţământului din ţara noastră în prim-plan trebuie să se afle copilul şi dascălii lui, iar procesul de educaţie trebuie să-i ofere fiecărui elev condiţii pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie, cerute de societatea modernă.Institutul de Politici Publice a prezentat în cadrul Conferinţe principalele concluzii şi recomandări ale unui amplu studiu de politici educaţionale, în care sunt abordate aspectele de bază ce ţin de afirmarea în ţara noastră a unui învăţământ centrat pe competenţe: transpunerea competenţelor-cheie în documentele curriculare, evaluarea nivelului de formare şi dezvoltare a competenţelor, participarea ţării noastre la evaluările internaţionale, rolul beneficiarilor direcţi ai educaţiei  elevilor, părinţilor, comunităţilor  în modernizarea educaţiei.Directorul IPP, domnul Arcadie Barbăsrosie, a subliniat importanţa implementării principalelor recomandări ale studiului: echilibrarea Curriculumului naţional în conformitate cu prognozele de dezvoltare socio-economică a Republicii Moldova şi a ţărilor europene, reconceptualizarea sistemului de învăţământ liceal, actualizarea cadrului normativ-juridic în scopul participării ţării noastre în mod obligatoriu la evaluările internaţionale, afirmarea integrităţii academice, diminuarea inflaţiei de note etc.Participanţii la Conferinţă au discutat perspectivele de implementare în ţara noastră a unor mecanisme de promovare şi stimulare a cadrelor didactice şi a celor de conducere în bază de performanţă, de extindere a practicilor de diseminare a rezultatelor evaluărilor interne şi externe, de implicare mai activă a părinţilor şi comunităţilor în viaţa şcolii.
 
Pagina:
1 2 3 4 5 Urmatoarea
Prima / Evenimente
 
Sus
Actualizat: 20.05.2017   //  Vizitatori: 1203549
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran