Formarea/dezvoltarea profesionala a personalului didactic la nivelul institutiei scolare
14.02.2007, 00:00 IPP, dr. Angela Cara,

Elaborarea studiului este motivată de mutaţiile care preconizează a fi realizate în cadrul sistemului de formare continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova: trecerea de la un sistem reglat de ofertă (statul oferă un anumit tip de formare continuă, iar profesorii, în lipsă de alternativă, urmează ceea ce li se oferă) la un sistem reglat de cererile, interesele şi necesităţile reale ale personalului didactic; deschiderea sistemului către ofertanţi multipli de formare şi, în consecinţă, către oferte multiple de formare şi conţinuturi de formare; încurajarea concurenţei libere, dar şi a parteneriatului între ofertanţi diverşi de formare, fapt care ar putea duce la ameliorarea calităţii generale a ofertei; încurajarea cadrelor didactice de a-şi asuma şi construi propriul traseu de formare continuă.

Studiul, aici

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2020 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.