RSS
Home Page
Contact
Sitemap
 
 
Home / Publication / National security of the Republic of Moldova
National security of the Republic of Moldova  
 
20.01.2012, 08:49
Opportunities, needs and challenges for reforming the Information and Security Service (RO)
Necesitatea, oportunităţi şi provocările procesului de reformare a serviciului de informaţii şi securitate. Studiu
 
15.01.2012, 15:26
Opportunities, needs and options for reorganizing National Security Council (RO)
Oportunităţi, necesităţi şi opţiuni pentru reorganizarea Consiliului Suprem de Securitate. Studiu
 
15.01.2012, 15:16
National Security Strategy. Recommendations for implementation (RO)
Strategia securităţii naţionale. Recomandări pentru procesul de implementare. Studiu
 
19.12.2011, 15:49
Depolitization of the Ministry of Internal Affairs. Challenges and prospective for implementation (RO)
Depolitizarea Ministerului Afacerilor Interne. Provocări şi perspective de implementare. Studiu
 
19.12.2011, 15:46
The budgeting process of the security sector institutions and the role of the Standing committee for national security, defense and public order (RO)
Evaluarea procesului de bugetare a sectorului de securitate şi rolul Comisiei Securitate Naţională, Apărare şi Ordine Publică. Studiu
 
19.12.2011, 15:39
Security Sector Institutions. Guidelines for budget development, assessment and execution oversight (RO)
Ghidul bunelor practici de examinare, aprobare şi control al executării bugetului instituţiilor din sectorul de securitate. Studiu
 
02.04.2008, 00:00
Frozen and Forgotten Conflicts in the Post-Soviet States: Genesis, Political Economy and Prospects for Solution
The perspectives for “defrosting” these conflicts and finding an equitable solution in the framework of the internationally recognized legitimate states could be consistently improved through the EU’s adoption of a new European Neighborhood Policy (ENP plus), by passage of the UN resolution on froz
Ceslav Ciobanu, PhD
 
19.07.2007, 00:00
Political Economy of "Frozen Conflicts" in ex-soviet States: Challenger and prospects for the U.S. and Russia
The confrontation between West and Russia on the settlement of conflicts in Abkhazia, South Ossetia, Nagorno-Karabakh and Transnistria is not at all predetermined. Many observers believe it is too much to expect that the Russians would actively cooperate in forcing out the Tiraspol kleptocrats, the
Dr. Ceslav Ciobanu
 
21.07.2006, 00:00
The National Security Council in the Decision-making Process. (ukrainian language)
Пропонований збірник досліджень, присвячених по&
View : ro   en   IPP // 1359.252 Kb
 
05.07.2006, 00:00
Gun culture in SEE
The Institute for Public Policy, personally Dr. Viorel Cibotaru, programme director, has participated during 2005-2006 in developing a research on gun culture in SEE countries.The study examines how cultural beliefs and practices influence ownership and use of guns in this part of Europe, managing t
IPP
 
07.06.2006, 00:00
The National Security Council in the decision-making process. Comparative analysis: Republic of Moldova, Romania and Ukraine.
In order to reach successfully the strategic tasks of European and Euro-Atlantic integration aimed at by the Republic of Moldova and represented today as a national option, there is an eminent necessity for some fundamental transformations, primarily at the level of the elite. The increase of the ro
View : ro   en   IPP // 1187.939 Kb
 
09.12.2005, 00:00
Măsurile de Consolidare a Încrederii şi Securităţii în Moldova
La 29 noiembrie 2005 Misiunea OSCE în Republica Moldova a prezentat mass-media şi organizaţiilor neguvernamenale ideile principale ale unui document întitulat „Măsuri de Consolidare a Încrederii şi Securităţii în Moldova” (Confidence and Security Building Measure in Moldova). Necesitatea unui as
View : ro   en   Iurie Pîntea // 41 Kb
 
01.12.2005, 00:00
Establishing joint border checkpoints on the transnistrian sector of the moldova-ukraine border
The main objective of the research project “Joint Border Checkpoints on the Transnistria sector of the Moldova-Ukraine border” was to study practices of organizing such control forms in different countries, to draw conclusions and develop proposals for national authorities on this issue.
View : ro   en   IPP // 188.765 Kb
 
01.12.2005, 00:00
Crearea punctelor mixte de control pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene (rus)
Problemele securizării frontierelor dintre Republica Moldova şi Ucraina sunt printre cele mai complexe probleme cu care se confruntă cele două state în raporturile lor bilaterale şi care, pe parcursul anilor, au devenit treptat un subiect permanent şi controversat al agendei întâlnirilor la cel mai
IPP
 
26.09.2002, 00:00
Separatismul si impactul lui asupra procesului de edificare a statalitatii in Republica Moldova
View : ro   en   Ira Rurac // 441.5 Kb
 
26.09.2002, 00:00
Armonizare a relatiilor inter-etnice - sfidari si oportunitati
Recentele evenimentele politice din Republica Moldova au readus în prim plan problemele referitoare la relaţiile inter-etnice, utilizarea limbilor, identitatea naţională a populaţiei autohtone etc. Acest lucru iese în evidenţă mai ales din scrisoarea adresată de către şeful statului, la 17 ianuarie
View : ro   en   Igor Botan
 
12.07.2002, 00:00
The right of national minorities (in romanian)
View : ro   en   Vitalie Catana // 355.724 Kb
 
15.07.2001, 00:00
Papers presented at the international conference "Strategic Assessment of the National Security and Defence of the Republic of Moldova"
Everyone knows that victory can be obtained by a simple combining of military factors with others: political, diplomatic, economic, technical and scientific, cultural, moral, demographic, geo-climatic, etc. All these factors must be integrated within a general concept designed to assure the amplific
View : ro   en   PPI, 2001 // 2740.536 Kb
 
10.07.2001, 00:00
Economic Security of Small States. Reference notes on the Republic of Moldova (in romanian)
Studiul de faţă este una dintre puţinele cercetări în domeniul securităţii economice efectuate în Republica Moldova, unde, din păcate, securitatea economică este un subiect absolut pe nedrept ignorat. Nu suntem siguri că există cauze obiective care ar explica această situaţia de-a dreptul ciudată, m
View : ro   en   Valeriu Prohnitchi, PPI, July, 2001
 
02.07.2001, 00:00
Identification of existing and possible threats for national fundamental interests of Moldova (in romanian)
Definirea şi implementarea strategiilor de securitate naţională are o importanţă excepţională pentru fiecare stat în parte. Cu atât mai mult acest proces este deosebit de important pentru statele europene la această intersecţie de milenii, când tendinţele de integrare şi cooperare în cele mai divers
View : ro   en   Iurie Pintea, PPI, July, 2001
 
Home / Publication / National security of the Republic of Moldova
 
top
Updated: 28.02.2018   //  Visits: 1645409
Institute for Public Policy Home ipp@ipp.md Contact Sitemap
Publication   /   Announcements   /   Events   /   References links
Phone. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Made by Trimaran