RSS
Home Page
Contact
Sitemap
 
 
Home / Publication / All publications
All publications  
 
28.07.2017, 10:26
International experiences in implementing community based policing - publication
This publication provides a synthesis of practices in implementing the concept ofcommunity policing in Albania, Estonia, Latvia, Belgium and Ukraine, as well asa general description of how this concept is being approached within the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). The paper is based on participants’ presentations during the “Community Based Policing – Europeanbest practices” international conference held in Chisinau on 15 March 2017 within the project “Promoting Community-focused Law Enforcement in Moldova” and provides a framework for reflection, examples of good practices, as well as useful recommendations for the development and implementation of the community activity in the Republic of Moldova.
 
06.03.2017, 12:08
Post-Legislative Scrutiny. Practices, experiences and recommendations
This report has been drafted as part of the project “Post-legislative Scrutiny:enhancing ex-post parliamentary scrutiny of legislation in the Republic ofMoldova” which aimed to strengthen parliamentary oversight, one of the corefunctions of parliament. In particular, the project aimed at strengthening skillsand knowledge of Moldovan MPs and staffers in relation to ex-post legislativescrutiny.The report analyses current strengths and weaknesses in the implementationof parliamentary oversight and provides recommendations for an enhancedtailor-made post-legislative scrutiny procedure for Moldova.The report will support the leadership and members of the Moldovan Parliamentas well as the leadership and staffers of the Parliament Secretariat in definingpriorities, drafting action plans and adjusting the legal framework regulatingparliamentary oversight.The project was implemented by the Institute for Public Policy (IPP), Republic ofMoldova, the Centre for European Security Studies (CESS), the Netherlands, andthe Centre for Democratic and Participatory Governance (CDPG), Belgium, incooperation with the Moldovan Parliament.
 
26.01.2016, 09:20
Knowledge, Attitudes and Practices in Academic Credit Mobility (Armenia, Moldova, Ukraine), Educational Policy Survey
Knowledge, Attitudes and Practices in Academic Credit Mobility(Armenia, Moldova, Ukraine), here
 
14.08.2013, 11:26
Conference “ e-Learning in the European education agenda. The case of Slovakia and Moldova“
Issues related to boosting flexibility of training, introducing European trends aimed at expanding computer-assisted training and increasing efficiency in using digital tools in quality education were the core of the speeches given at the international conference „e-Learning in the European education agenda. The case of Slovakia and Moldova“ which was held on 25 April 2013 in Chisinau. The conference was the top event of the project “Modernisation of education in Moldova“ financed from the the funds of the SlovakAid - official development aid programme of the Slovak Republic“.
 
13.03.2013, 15:48
Activities report of the Institute for Public Policy, 2012
Activities Report, RO
 
06.02.2013, 13:27
Ordine Publică, Securitate şi Apărare. Raport de monitorizare a implementării Planului de acţiuni al Guvernului la capitolul "Ordine Publică, Securitate şi Apărare "
Raportul de monitorizare a implementării Planului de Acţiuni al Guvernului la capitolul "Ordine Publică, Securitate şi Apărare" a fost realizat de către experţii grupului de lucru Securitate şi Politică Externă din cadrul Consiliului National pentru Participare
 
06.02.2013, 13:25
Reintegrarea Ţării. Raport de monitorizare a implementării Planului de acţiuni al Guvernului la capitolul "Reintegrarea Ţării"
Raportul de monitorizare a implementării Planului de Acţiuni al Guvernului la capitolul " Reintegrarea Ţării " a fost realizat de către experţii grupului de lucru Securitate şi Politică Externă din cadrul Consiliului National pentru Participare.
 
06.02.2013, 13:23
Politica Externă. Raport de monitorizare a implementării Planului de acţiuni al Guvernului la capitolul "Politica Externă"
Raportul de monitorizare a implementării Planului de Acţiuni al Guvernului la capitolul "Politica Externă " a fost realizat de către experţii grupului de lucru Securitate şi Politică Externă din cadrul Consiliului National pentru Participare
 
07.11.2012, 15:02
Aportul societăţii civile şi al sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale Obiectivelorde Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova (8 studii)
Tatiana Gribincea, Reducerea sărăciei extreme şi a foamei - studiulAnatol Gremalschi, Asigurarea accesului la învăţămîntul general obligatoriu - studiulLaurenţia Filipschi, Reducerea mortalităţii copiilor - studiulMaria Ţăruş, Îmbunătăţirea sănătăţii materne - studiulTatiana Cernomoriţ, Combaterea HIV/SIDA, tuberculozei şi altor maladii - studiulIuliana Cantaragiu, Asigurarea unui mediu durabil - studiulElena Culiuc, Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare - studiulDaniela Terzi-Barbaroşie, Promovarea egalităţii genurilor şi abilitarea femeilor - studiul
 
19.04.2006, 00:00
Starea de spirit în retrospectivă
Întrebarea privind direcţia în care se îndreaptă ţara vizează de fapt o evaluare difuză a realităţii. Atunci când se referă la direcţia în care merg lucrurile oamenii fac de fapt o evaluare difuză a realităţii, au în vedere aspecte situate la nivele diferite: naţional (activitatea Guvernului, încred
View : ro   en   Vasile Cantarji // 125 Kb
 
19.04.2006, 00:00
Analiza percepţiei soluţiilor pentru a îmbunătăţi situaţia social economică din Republica Moldova
Pentru o mai buna funcţionarea a statului Republica Moldova, precum şi pentru ridicarea bunăstării cetăţeanului este necesar de efectuat anumite schimbări socio-economice. Reieşind din necesitatea acestei schimbări, ne propunem analiza evoluţiei răspunsurilor la întrebarea din Sondajele de
View : ro   en   // 125.5 Kb
 
21.02.2006, 00:00
European Strategy of the Republic of Moldova
The work on that paper had begun before the European Commission started consultations on the Action Plan and had been preceded by the Concept of Integration of the Republic of Moldova into the European Union.The Concept expresses a political message and confirms the European options of the Republic
IPP
 
17.01.2006, 00:00
Educational System in the Republic of Moldova. National Report.
View : ro   en   // 320 Kb
 
19.12.2005, 00:00
Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova.
Institutul de Politici Publice cu suportul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare a efectuat o analiză a modului de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului in Republica Moldova: reducerea sărăciei, asigurarea accesului universal la educaţia primara, promovarea egalităţii genuri
View : ro   en   // 259 Kb
 
09.12.2005, 00:00
Măsurile de Consolidare a Încrederii şi Securităţii în Moldova
La 29 noiembrie 2005 Misiunea OSCE în Republica Moldova a prezentat mass-media şi organizaţiilor neguvernamenale ideile principale ale unui document întitulat „Măsuri de Consolidare a Încrederii şi Securităţii în Moldova” (Confidence and Security Building Measure in Moldova). Necesitatea unui as
View : ro   en   Iurie Pîntea // 41 Kb
 
01.12.2005, 00:00
Establishing joint border checkpoints on the transnistrian sector of the moldova-ukraine border
The main objective of the research project “Joint Border Checkpoints on the Transnistria sector of the Moldova-Ukraine border” was to study practices of organizing such control forms in different countries, to draw conclusions and develop proposals for national authorities on this issue.
View : ro   en   IPP // 188.765 Kb
 
21.11.2005, 00:00
Stabilizarea Republicii Moldova - vecinătate sau asociere la UE
Raport prezentat la conferinţa internaţională„Vecinătatea NATO şi UE: implicaţii politice privind securitatea Republicii Moldova. Aspiraţii europene”, Chişinău, 14-15 noiembrie 2005
View : ro   en   Dr. Valeriu Gheorghiu
 
21.11.2005, 00:00
The Case of the Republic of Moldova: What Could the European Union and the United States of America Do?
As a result of the consultations held on 26th-27th of September in Odessa, the format of the negotiation for the Transnistrian conflict settlement expanded, the EU and the USA were accepted as observers.
View : ro   en   Oazu Nantoi // 67.5 Kb
 
10.11.2005, 00:00
EU-Moldova Action Plan: Negotiations and Implementation.
Report at the International Conference „The International Experience of European Integration and Perspectives of Neighborhood Policy for Armenia”, 3-5 November 2005, Yerevan.
View : ro   en   Dr. V. Gheorghiu // 97 Kb
 
26.05.2005, 00:00
EU-Moldova Actions Plan and the Economic Growth and Poverty Reduction Strategy Paper: Comparative analysis
The Economic Growth and Poverty Reduction Strategy Paper (EGPRSP) and the EU-Moldova Action Plan are now, probably, the main strategic planning documents in the country. They are referred to in election platforms of political parties, they are discussed in the meetings of IFI with country’s Governme
View : ro   en   Arcadie Barbarosie, Dr, Catalina Barbarosie, MA // 181.642 Kb
 
Page:
1 2 3 4 Next
Home / Publication / All publications
 
top
Updated: 28.02.2018   //  Visits: 1789938
Institute for Public Policy Home ipp@ipp.md Contact Sitemap
Publication   /   Announcements   /   Events   /   References links
Phone. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Made by Trimaran