RSS
Home Page
Contact
Sitemap
 
 
Home / Publication / All publications
All publications  
 
07.11.2012, 15:02
Aportul societăţii civile şi al sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale Obiectivelorde Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova (8 studii)
Tatiana Gribincea, Reducerea sărăciei extreme şi a foamei - studiulAnatol Gremalschi, Asigurarea accesului la învăţămîntul general obligatoriu - studiulLaurenţia Filipschi, Reducerea mortalităţii copiilor - studiulMaria Ţăruş, Îmbunătăţirea sănătăţii materne - studiulTatiana Cernomoriţ, Combaterea HIV/SIDA, tuberculozei şi altor maladii - studiulIuliana Cantaragiu, Asigurarea unui mediu durabil - studiulElena Culiuc, Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare - studiulDaniela Terzi-Barbaroşie, Promovarea egalităţii genurilor şi abilitarea femeilor - studiul
 
Home / Publication / All publications
 
top
Updated: 28.02.2018   //  Visits: 1713870
Institute for Public Policy Home ipp@ipp.md Contact Sitemap
Publication   /   Announcements   /   Events   /   References links
Phone. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Made by Trimaran