RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Prima / Evenimente
Evenimente  
 
18.11.2015, 12:41
Sesiunea de instruire a membrilor consiliilor consultative ale direcţiilor raionale / municipale de învăţământ
Agenda, aiciPrezentare. Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere. Fisa. Conducerea procesului de elaborare și implementare a proiectelor de dezvoltare a instituției de învățămînt în vederea promovării politicii educaționale naționale și localeChestionar pentru elevi, aici
 
12.11.2015, 12:57
Masa rotundă "Educaţie pentru o societate a cunoaşterii: Cadrul de referinţă al noului Curriculum Naţional"
Agenda, aiciProiectul Cadrului de Referinta al Curriculumului National pentru invatamintul primar, gimnazial si liceal: provocari si oportunitati, aiciActivitatea 1. Viziunea curriculumului national: atributele generice ale tinerilor cetateni, aiciActivitatea 2. Competenţele-cheie dezvoltate prin Curriculumul Naţional în Republica Moldova, aiciActivitatea 3. Competenţele-cheie dezvoltate prin Curriculumul Naţional în Republica Moldova, aici
 
10.11.2015, 15:59
Sesiunea de instruire a membrilor consiliilor de administrare ale direcţiilor raionale / municipale de învăţământ
Agenda, aiciPlanul de actiuni "e-Educatia 2020", aiciMetodologia de evaluare a competentelor digitale pentru cadrele didactice din invatamintul general, aiciConceptia manualului digital, aiciMetodologia de evaluare a cadrelor de conducere, aiciProceduri de evaluare si contestare, aici
 
09.11.2015, 13:14
Cursul de training în domeniul egalității de șanse și nediscriminării incadrul proiectului “Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”
Institutul de Politici Publice din Republica Moldova împreună cu partenerii săi: Institutul pentru Politici Publice din Romania, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din Romania, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova, au organizat trei sesiuni de training în domeniul egalității de șanse și nediscriminării, în perioada 2-5 noiembrie. Sesiunile de training au fost destinate celor 45 de experți și reprezentanți ai societății civile care activează în domeniul drepturilor omului și nediscriminării, atît la nivel național, cît și la nivel local.
 
27.10.2015, 13:31
Conferința "Formarea competențelor - cheie în învățămîntul general: Provocări și constrîngeri"
Miercuri, 28 octombrie 2015. Institutul de Politici Publice implică societatea civilă în identificarea căilor de afirmare a unui învăţământ centrat pe competenţe, învăţământ ce ar fi orientat spre necesităţile beneficiarilor direcţi ai educaţiei  elevilor, părinţilor, comunităţilor.În cadrul Conferinţei "Formarea competenţelor-cheie în învăţământul general: Provocări si constrângeri", au fost puse în discuţie principalele aspecte ale dezvoltării în continuare a învăţământului general, centrat pe competenţe. Conferinţa a fost organizată în cadrul Proiectului "Consolidarea eforturilor societăţii pentru afirmarea unui învăţământ deschis, participativ, bazat pe performanţă ", implementat de Institutul de Politici Publice cu suportul financiar al Fundaţiilor pentru o societate deschisă, acordat prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova.În cuvântul de salut, rostit la deschiderea Conferinţei, dna Ana Coretchi, directorul Proiectului de Sprijinire a Reformei în Educaţie al Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul căruia se derulează inițiativa Institutului de Politici Publice, a subliniat importanţa participării cât mai active a reprezentanţilor societăţii civile la procesele de elaborare şi implementare a politicilor educaţionale, în promovarea unui învăţământ orientat spre performanţă.Dna Nadia Cristea, Viceministru al educaţiei, a subliniat că în procesul modernizării învăţământului din ţara noastră în prim-plan trebuie să se afle copilul şi dascălii lui, iar procesul de educaţie trebuie să-i ofere fiecărui elev condiţii pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie, cerute de societatea modernă.Institutul de Politici Publice a prezentat în cadrul Conferinţe principalele concluzii şi recomandări ale unui amplu studiu de politici educaţionale, în care sunt abordate aspectele de bază ce ţin de afirmarea în ţara noastră a unui învăţământ centrat pe competenţe: transpunerea competenţelor-cheie în documentele curriculare, evaluarea nivelului de formare şi dezvoltare a competenţelor, participarea ţării noastre la evaluările internaţionale, rolul beneficiarilor direcţi ai educaţiei  elevilor, părinţilor, comunităţilor  în modernizarea educaţiei.Directorul IPP, domnul Arcadie Barbăsrosie, a subliniat importanţa implementării principalelor recomandări ale studiului: echilibrarea Curriculumului naţional în conformitate cu prognozele de dezvoltare socio-economică a Republicii Moldova şi a ţărilor europene, reconceptualizarea sistemului de învăţământ liceal, actualizarea cadrului normativ-juridic în scopul participării ţării noastre în mod obligatoriu la evaluările internaţionale, afirmarea integrităţii academice, diminuarea inflaţiei de note etc.Participanţii la Conferinţă au discutat perspectivele de implementare în ţara noastră a unor mecanisme de promovare şi stimulare a cadrelor didactice şi a celor de conducere în bază de performanţă, de extindere a practicilor de diseminare a rezultatelor evaluărilor interne şi externe, de implicare mai activă a părinţilor şi comunităţilor în viaţa şcolii.
 
20.10.2015, 16:28
Conferința de prezentare a Raportului de compatibilitate a legislației Republicii Moldova cu principiile globale privind securitatea națională și dreptul la informație
Pe data de 20 octombrie 2015 a avut loc conferința de prezentare a Raportului de compatibilitate a legislației Republicii Moldova cu principiile globale privind securitatea națională și dreptul la informație. Raportul a fost realizat de către Diana-Olivia Hatneanu – avocat cu largă practică internațională și expert în domeniul drepturilor omului, cu contribuţia Mihaelei Vidaicu - doctor în drept, conferenţiar universitar.
 
08.07.2015, 14:09
Prezentarea publică a studiului „Anticorupția în Moldova și Ucraina”
The project “Destination: Transparency—New EU Member States’ Best Practices for Moldova and Ukraine” is led by the Polish Institute of International Affairs, and supported by the International Visegrad FundChișinău, 7 iulie 2015. Corupția este un fenomen cu implicații nu doar asupra funcționării interne a Republicii Moldova, dar de asemenea și asupra imaginii acesteia pe plan extern. Aceasta este una dintre concluziile introductive ale raportului prezentat în cadrul unei mese rotunde, la care au fost prezenți reprezentanții Centrului Național Anticorupție, ai Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, dar și ai organizațiilor societății civile active în combaterea fenomenului de corupție. Evenimentul a fost organizat de către Institutul de Politici Publice și Institutul Polonez pentru Afaceri Internaționale în cadrul proiectului cu genericul „Destination: Transparency – New EU Member States’ Best Practices for Moldova and Ukraine”. Cea mai mare reușită a Republicii Moldova în domeniul anticorupției, nuanțată în cadrul raportului, este reprezentată de constituirea si consolidarea unor piloni instituționali, cu scopul de a asigura implementarea prevederilor legale. Acești piloni instituționali sunt: Președinția Republicii Moldova, Parlamentul, Guvernul, Procurorul General, Serviciul de Informații și Securitate, Curtea de Conturi și alte organe la nivel de administrație publică locală și centrală.Un rol major, în prevenirea și combaterea corupției, continuă să îl aibă Centrul National Anticorupție. Competențele acestei instituții sunt: prevenirea, depistarea, cercetarea şi curmarea contravenţiilor şi infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, precum şi a faptelor de comportament corupţional; prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,efectuarea expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi a proiectelor de acte normative ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative prezentate în Parlament, asigurarea desfăşurării evaluării riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi coordonarea elaborării şi executării planurilor de integritate.Celălalt pilon instituțional este Comisia Națională de Integritate (CNI), instituită în Decembrie 2012. Competențele CIN, includ printre altele, monitorizarea si prevenirea corupției în sectorul public, controlul si verificarea declarațiilor cu privire la venituri şi proprietate ale persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică, ale judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi ale unor persoane cu funcţie de conducere şi al declaraţiilor de interese personale, precum şi a mecanismului de soluţionare a conflictelor de intereseÎn ciuda acestor eforturi pozitive în vederea creării unui cadru legal și instituțional de prevenire și combatere a fenomenului de corupție, numărul sporit al instituțiilor responsabile și mai ales delimitarea incertă, neclară și incompletă a competențelor determină, la nivel practic, o suprapunere instituțională.În afară de aceasta, alte provocări identificate sunt:- Lipsa unei abordări și viziuni comprehensive asupra reformelor în domeniul anticorupției, ceea ce duce la o dublare a eforturilor. Spre exemplu, lipsa de corelare a Strategiei Naționale Anticorupție cu Strategia de reformă a sectorului justiției. - Voința politică limitată și instabilă în legătură cu reformele necesare pentru a fi întreprinse. În acest context, adevăratele schimbări nu vor avea loc atât timp cât costurile actelor de corupție nu vor depăși avantajele.- Traficul de influență și controlul politic asupra mass-media (independența mass-media fiind profund subminată de lipsa transparenței în proprietatea mass-media).- Lipsa democrației interne în cadrul partidelor politice și lipsa transparenței în ceea ce privește finanțarea acestora vulnerabilizează procesul de luare a deciziilor în fața grupurilor de interese. - Nivelul scăzut de transparență instituțională la nivelul administrațiilor publice locale și centrale din cauza lipsei unor proceduri clare de monitorizare și sancționare a activității funcționarilor publici.Totalizând, cea mai mare provocare la adresa unui angajament solid, din partea instituțiilor statului, privind prevenirea și combaterea corupției, rămâne a fi „captivitatea statului - Republica Moldova.” Astfel , buna performanță a organismelor anticorupție este subminată și limitată nu doar în urma exercitării sistematice a influenței politice asupra activității lor, dar și ca rezultat al presiunii organelor de drept ale Moldovei - controlate de către un grup mic de oligarhi, unii dintre ei suspectați a fi conectați la grupuri infracționale organizate.
 
31.03.2015, 14:35
Prezentarea raportului "Evaluarea gradului de implementare a Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului şi a impactului acesteia asupra reprezentanților organelor polițienești de nivel central și local"
Pe data de 31 martie 2015 a fost prezentat raportul "Evaluarea gradului de implementare a Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului şi a impactului acesteia asupra reprezentanților organelor polițienești de nivel central și local", realizat de Institutul de Politici Publice la solicitarea Fundatiei Soros Moldova
 
Prima / Evenimente
 
Sus
Actualizat: 28.02.2018   //  Vizitatori: 1504180
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran