RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Prima / Anunţuri
Anunţuri  
 
10.07.2017, 16:26
Institutul de Politici Publice solicită oferte pentru servicii de redactare, machetare și tipărire
Cerere de ofertă pentru servicii de redactare, machetare și tipărire, aici
 
09.06.2017, 08:36
Institutul de Politici Publice (IPP) din Republica Moldova anunță concurs de selectare a companiilor de prestare a serviciilor de machetare și tipărire a unui raport despre experiențele internaționale de implementare a activității polițienești comunitare (APC)
Anunțul integral
 
08.06.2017, 12:09
Instituția privată Institutul de Politici Publice anunță concurs repetat de selectare a unei companii (persoană juridică) pentru realizarea unui film documentar dedicat bunelor practici europene de aplicare al conceptului de activitate polițienească bazată pe necesitățile comunității.
Data limită vineri, 23 iunie 2017
 
16.05.2017, 12:40
Instituția privată Institutul de Politici Publice anunță concurs de selectare a unei companii (persoană juridică) pentru realizarea unui film documentar dedicat bunelor practici europene de aplicare al conceptului de activitate polițienească bazată pe necesitățile comunității
Pe parcursul anilor 2017-2018, Institutul de Politici Publice realizează proiectul „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”, care are drept obiectiv consolidarea securității comunitare prin promovarea implicării comunităţii în activitatea poliţienească și susținerea procesului de modernizare a Poliției. Proiectul va fi pilotat în 6 localități ale țării: Hâncești, Edineț, Ungheni, Comrat, Otaci și comuna Roșu din raionul Cahul. În localitățile vizate vor fi create Consilii de siguranță comunitară, în cadrul cărora reprezentanții activi ai comunității, Administrația Publică Locală și Poliția vor identifica problemele de securitate publică și modalitățile de rezolvare ale acestora prin implicarea ambelor părți. Drept rezultat al proiectului, urmează a fi create modele de referinţă viabile pentru implementarea conceptului de activitate poliţienească comunitară la nivel național.
 
25.04.2017, 15:34
Institutul de Politici Publice, instituție privată, invită mass-media și toate persoanele interesate la prezentarea publică a rezultatelor Barometrului Opiniei Publice, aprilie 2017.
Prezentarea rezultatelor va avea loc pe data de 27 aprilie, 2017, la orele 14.00, în incita hotelului Jolly Alon, în sala restaurantului, etajul 1.
 
16.02.2017, 14:52
Concurs de selectare a experţilor pentru elaborarea sintezelor de politici educaţionale (policy briefs)
Institutul de Politici Publice (IPP) implementează Proiectul “Consolidarea colectivităţilor şcolare: creşterea rolului părinţilor şi comunităților în guvernarea educaţiei”. Sprijinul financiar este oferit în cadrul Proiectului Educațional al Fundaţiei Soros-Moldova de către Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă. IPP anunţă un concurs de selectare a trei experţi ce vor elabora sinteze de politici educaţionale (policy brief).În sintezele preconizate accentul se va pune pe evaluarea stării actuale a modalităţilor în care părinţii, organizaţiile obşteşti ale acestora, comunităţile,
 
08.02.2017, 12:08
Institutul de Politici Publice din Republica Moldova invită reprezentanții ONG-urilor și mass-mediei locale la instruirea „Consolidarea capacității societății civile de a contribui la prevenirea și/sau identificarea conflictelor de interese”
Scopul training-ului este de a familiariza participanții cu:- noile modificări legislative și instituționale în domeniul asigurării integrității profesionale a funcționarilor publici;- utilizarea accesului la informație pentru identificarea conflictelor de interese;- bunele practici din România legate de comunicarea, dezvăluirea și eliminarea conflictelor de interese.  Training-ul va fi desfășurat în parteneriat cu Autoritatea Națională de Integritate, Institutul pentru Politici Publice din România și IDIS ”Viitorul”. Sesiunea de training va avea loc în mun. Chișinău (str. Tighina 49/3 - Centrul de Conferințe Summit, Sala Roma),
 
30.01.2017, 10:07
Instituția privată Institutul de Politici Publice anunţă organizarea unui concurs de selectare a unei companii sociologice
Instituția privată Institutul de Politici Publice anunţă organizarea unui concurs de selectare a unei instituţii ce va efectua cercetarea profilului de securitate a şase comunităţi selectate pentru participare la Proiectul „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA. Scopul acestui proiect este de a sprijini consolidarea securităţii comunitare prin promovarea implicării comunităţii în activitatea poliţienească comunitară și procesul de reformă a poliției.Proiectul urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice:-        Identificarea şi susţinerea implementării celor mai bune practici de
 
17.01.2017, 14:49
Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESPM) anunţă un concurs pentru selectarea audienţilor programului de instruire din anul 2017
Pe parcursul anului 2017 IESPM va organiza trei seminare internaţionale în Chişinău, cu o durată de trei zile fiecare - în martie, mai/iunie și octombrie (datele exacte urmează a fi comunicate ulterior). La încheierea programului de instruire, audienţii IESPM vor participa la Forumul Mondial pentru Democraţie, ediția a VI-a, organizat de către Consiliul Europei și autoritățile franceze la Strasbourg, Franţa, în toamna anului 2017 (tradițional, în luna noiembrie).
 
18.11.2016, 15:16
Instituția privată Institutul de Politici Publice anunţă concurs pentru selectarea unui formator/unei formatoare pentru realizarea activităţii de instruire „Metodologii de cercetare socio-economică”
Anunțul integral, aici
 
10.11.2016, 11:13
Solicitare de oferte pentru difuzarea spotului video la TV, elaborat în cadrul campaniei de informare în domeniul nediscriminării “Fii tu însuți. Ai dreptul!”
Anunțul integral, aici
 
07.09.2016, 17:09
Cerere de ofertă pentru prestarea serviciilor de design și realizare a tricourilor personalizate
anuntul integral, aici
 
07.09.2016, 17:02
Cerere de ofertă pentru prestarea serviciilor de editare, design și tipărire a materialelor promoționale
Institutul de Politici Publice din Republica Moldova (IPP) împreună cu partenerii săi: Institutul pentru Politici Publice din Romania, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din Romania, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova, implementează proiectul “Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile” (Grant contract 2014/354-229/01.06/2015-31.01.2017). Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului și cofinanțat de Fundația Soros-Moldova.
 
07.09.2016, 12:08
Cerere de ofertă pentru prestarea serviciilor de imprimare și livrare a stick-urilor USB
Anuntul integral, aici
 
08.07.2016, 10:40
Termenul limită pentru depunerea ofertelor de selectare a unei companii pentru elaborarea un videoclip whiteboard, orientat spre promovarea drepturilor de bază ale cetățenilor într-un presupus act de discriminare, se extinde pînă pe data de 11 iulie 2016, ora 18.00
Institutul de Politici Publice din Republica Moldova (IPP) împreună cu partenerii săi: Institutul pentru Politici Publice din Romania, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din Romania, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova, implementează proiectul “Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile” (Grant contract 2014/354-229/01.06/2015-31.01.2017). Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului și cofinanțat de “Fundația Soros-Moldova”
 
27.06.2016, 13:58
Selectarea unui Manager de Comunicare în cadrul proiectului “Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”
Institutul de Politici Publice anunță un concurs pentru ocuparea postului de Manager de Comunicare în cadrul proiectului “Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile”. Proiectul este în curs de implementare. Mai multe informații puteți găsi pe pagina web a proiectului: http://antidiscriminare.egalitate.md/Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului și cofinanțat de către „Fundația Soros-Moldova”.
 
24.06.2016, 13:49
Conferinţa de presă de lansare a studiului: ”Impactul crizei din Crimeea asupra securităţii energetice europene”
Institutul pentru Politici Publice invită reprezentanţii mass-media, reprezentanții societatii civile și alte persoane interesate la conferinţa de presă pentru lansarea studiului: ”Impactul crizei din Crimeea asupra securităţii energetice europene”.Evenimentul va avea loc marţi, 28 iunie 2016, cu începere de la ora 14.00, în sala de conferinţe a Agenţiei de presă IPN, Casa Presei, str. Puşkin 22, of. 446.
 
24.06.2016, 13:40
Lansarea Ghidului pentru autoritățile publice locale în domeniul prevenirii și combaterii discriminării
Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurareaegalităţii din Republica Moldova, în parteneriat cu Institutul de PoliticiPublice din Republica Moldova, Consiliul Naţional pentru CombatereaDiscriminării din România, Institutul pentru Politici Publice (IPP) dinRomânia, lansează Ghidul pentru autoritățile publice locale în domeniulprevenirii și combaterii discriminării.Acest ghid vine în ajutorul APL-urilor în vederea promovării principiilornediscriminării și egalității, încurajării diversității și toleranței,precum și creării unei societăți incluzive la nivelul comunităților localeși îndeamnă la o examinare sistematică a politicilor și măsurilorplanificate, cît și a deciziilor asumate din perspectiva posibilelorefecte asupra anumitor persoane/ grupuri de persoane și asupra modului delivrare a serviciilor și bunurilor cu caracter public.Ghidul este elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea capacitățiisistemului național din Republica Moldova în vederea combateriifenomenului de discriminare prin participarea societății civile”, finanțatde către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație șiDrepturile Omului și cofinanțat de către „Fundația Soros-Moldova”.
 
23.06.2016, 16:20
Selectarea reprezentanților APL pentru participarea la sesiunea de training în domeniul nediscriminării și egalității de șanse
Institutul de Politici Publice (IPP) din Republica Moldova împreună cu partenerii săi: Institutul pentru Politici Publice din Romania, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din Romania, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova, va organiza un curs de training în domeniul egalității de șanse și nediscriminare. În acest context, Institutul de Politici Publice din Republica Moldova selectează reprezentanți ai autorităților publice locale în calitate de participanți la training
 
08.06.2016, 14:34
Prezentarea rezultatelor studiului sociologic reprezentativ la nivel naţional "Etica şi integritatea academică în învățământul general"
Conferință de presă
 
Pagina:
1 2 3 4 5 Urmatoarea
Prima / Anunţuri
 
Sus
Actualizat: 28.02.2018   //  Vizitatori: 1749491
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran