RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Prima / Anunţuri
Anunţuri  
 
19.11.2014, 12:12
Policy Brief. Accesul, relevanţa şi calitatea educaţiei în instituţiile de educaţie timpurie. Aglaida Bolboceanu
Scopul studiului constă în evaluarea accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei în instituțiile de educație timpurie din Republica Moldova. Finalitatea studiului o constituie concluziile referitor la realizările şi problemele de soluţionat în domeniul educaţiei timpurii.
 
22.10.2014, 12:03
Policy Brief. Reforma educaţiei incluzive în Republica Moldova. Angela Cara
Scopul studiului rezidă în analiza evoluţiei paradigmei educaţionale din Republica Moldova de la excluziune la incluziune prin prisma elementelor cheie care asigură succesul unei incluziuni educaţionale: cadrul legal, schimbări la nivel de atitudini, servicii de suport şi mecanisme financiare de susţinere a educaţiei incluzive, Curriculum şi materiale didactice, resurse umane, parteneriate eficiente şi elaborarea de concluzii generale privind consolidarea politicilor educaţionale, a serviciilor de suport, precum şi de creştere a gradului de implicare a părinţilor şi comunităţii în educaţie.
 
17.10.2014, 09:15
Concurs de selectare a editurii pentru tipărirea studiilor de politici educaționale
Institutul de Politici Publice (IPP) implementează Proiectul “Consolidarea politicilor educaționale şi creşterea nivelului de susţinere a acestora de către beneficiarii direcţi şi indirecţi ai sistemului educaţional”, desfășurat în cadrul Proiectului de Sprijinire a Reformei Educaționale în Moldova, finanțat de Fundaţiile pentru o Societate Deschisă.
 
16.09.2014, 11:39
Concurs de selectare a unui expert în elaborarea a două clipuri TV
Detalii despre concurs, aici
 
01.09.2014, 16:27
Comunicat Instituția privată Institutul de Politici Publice din Chișinău, Republica Moldova anunță lansarea platformei naționale de implicare civică
Platforma a fost creată în cadrul proiectului „Implicarea cetățenilor în prioritizarea, elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare locală,” finanțat prin Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2007-2013
 
28.08.2014, 15:29
Comunicat despre desfășurarea proiectului “Implicarea cetățenilor în prioritizarea, elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare locală (SolveNet),” finanțat prin Programul Operațional Comun “Bazinul Mării Negre” 2007-2013
Institutul de Politici Publice din Chișinău, Republica Moldova în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare SMART din Galați, România,Asociația de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunarea de Jos”, România,Agenția de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos”, Izmail, Ucraina șiONG-ul Integrare Europeană, Yerevan, Armenia desfășoară Proiectul “Implicarea cetățenilor în prioritizarea, elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare locală (SolveNet),” finanțat prin Programul Operațional Comun “Bazinul Mării Negre” 2007-2013.Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității organizațiilor societății civile pentru a-și îmbunătăți rolul în prioritizarea, elaborarea și implementarea politicilor publice de dezvoltare regională și locală. Obiectivele specifice sunt: • Crearea unei rețele de organizații ale societății civile din România, Ucraina, Armenia și Republica Moldova, care va sprijini și facilita implicarea civică. • Crearea și activarea unor noi metode de implicare civică. • Creșterea cooperării dintre societatea civilă și administrația publică în procesul de luare a deciziilor. • Stimularea participării mediului de afaceri la dezvoltarea politicilor regionale și locale și crearea de parteneriate public – privat. Informații suplimentare se pot obține la sediul Institutului de Politici Publice, Str. Puşkin, nr. 16/1, tel/fax: Tel. (373 22) 27 67 85, 27 67 86, persoana de contact Uțica Stella – Asistentă de Proiect sau pe site-ul: http://www.public-policies.eu/.
 
15.07.2014, 10:58
Fundația ERSTE anunță deschiderea perioadei de aplicații la Bursa pentru Cercetare Socială, ediția 2014 - 2016
Fundaţia ERSTE invită cercetătorii, oamenii de ştiinţă şi practicienii din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est să aplice cu proiecte de cercetare pe teme legate de schimbările demografice, economice şi sociale. Bursele sunt acordate pe baza unei propuneri care vizează tema de cercetare descrisă mai jos, abordată dintr-o perspectivă teoretică, empirică sau practică.
 
04.07.2014, 10:00
Invitație la conferința de lansare a proiectelor în domeniul dezvoltării și consolidării politicilor educaționale în Republica Moldova - aportul societății civile
Institutul de Politici Publice, inst. privată, Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică CATALACTICA și Centrul Educațional PRO DIDACTICA Vă invită la lansarea proiectelor societății civile în domeniul dezvoltării și consolidării politicilor educaționale în Republica Moldova, finanțate de Fundațiile pentru o Societate Deschisă prin intermediul Fundației Soros-Moldova și desfășurate în parteneriat cu Ministerul Educației
 
23.06.2014, 14:41
Concurs de selectare a unui expert în Tehnologia Informației și Comunicațiilor
Institutia privata Institutul de Politici Publice (IPP) implementează Proiectul “Consolidarea politicilor educaționale şi creşterea nivelului de susținere a acestora de către beneficiarii direcți şi indirecți ai sistemului educațional”, desfășurat în cadrul Proiectului de Sprijinire a Reformei Educaționale în Moldova, finanțat de Fundația pentru o Societate Deschisă.
 
17.06.2014, 14:01
CONCURS de selectare a experţilor pentru elaborarea de studii de politici educaţionale
Instituția privată Institutul de Politici Publice anunță un concurs de selectare a experților pentru elaborarea studiilor de politici educaționale în următoarele domenii:1. Educația timpurie.2. Învățământul general.3. Educația incluzivă.4. Conținuturi şi evaluare.
 
17.06.2014, 13:53
CONCURS de selectare a experţilor pentru efectuarea cercetărilor sociologice calitative în domeniul învăţământului preşcolar şi general
Institutia privata Institutul de Politici Publice (IPP) implementează Proiectul “Consolidarea politicilor educaționale şi creşterea nivelului de susținere a acestora de către beneficiarii direcți şi indirecți ai sistemului educațional”, desfășurat în cadrul Proiectului de Sprijinire a Reformei Educaționale în Moldova, finanțat de Fundația pentru o Societate Deschisă..IPP anunță selectarea experților pentru efectuarea cercetărilor sociologice calitative în domeniul învățământului preşcolar şi general.
 
22.05.2014, 09:48
Instituţia privată Institutul de Politici Publice anunţă concurs pentru ocuparea postului de Manager Comunicare şi Relaţii Publice
Anunţul integral, aici
 
01.04.2014, 15:10
Concurs de selectare a unor experţi pentru realizarea unor studii de monitorizare a implementării Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”
Concursul este organizat în cadrul proiectului „Susţinerea Consiliului Naţional de Participare – Grupul de lucru Securitate şi Conflictul Transnistrean” susţinut financiar de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) prin intermediul Fundaţiei Est-EuropeneScopul studiilor: Determinarea nivelului de respectare a angajamentelor asumate în Programul de Guvernare.Instrumente de monitorizare: Analiza documentelor guvernamentale, a studiilor de impact (realizate de actori ai societății civile) si a datelor statistice relevante.  Domeniile supuse monitorizării:-          Securitate naţională-          Apărarea naţională -          Ordinea publică-          Politica Externă-          Reintegrarea
 
17.01.2014, 10:13
Concurs de selectare a audienţilor programului de instruire din anul 2014
Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESPM) anunţă concurs pentru selectarea audienţilor programului de instruire din anul 2014
 
Prima / Anunţuri
 
Sus
Actualizat: 28.02.2018   //  Vizitatori: 1562619
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran