RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Prima / Publicaţii / Politici educaţionale
Politici educaţionale  
 
30.06.2016, 11:09
Studiu sociologic "Etica și integritatea academică în învățămîntul general"
Studiul sociologic, aici
 
30.06.2016, 11:06
Studiul "Educaţie pentru o societate a cunoaşterii: Cadrul de referinţă al noului Curriculum naţional"
Studiul, aici
 
30.06.2016, 11:02
Gremalschi, Anatol "Formarea competenţelor-cheie în învăţământul general: Provocări şi constrângeri"
Studiul, aici
 
14.08.2013, 11:03
Conferința "e-Learning în agenda învățământului european. Cazul Slovaciei și Republicii Moldova"
Conferința internaționala "e-Learning în agenda învățământului european. Cazul Slovacia și Republica Moldova ", a avut loc pe data de 25 aprilie 2013 în Chișinău. Conferinţa a fost evenimentul de top al Proiectului "Modernizarea învățământului în Republica Moldova", finanțat din fondurile SlovakAid  Programul oficial de asistenţă pentru dezvoltare al Republicii Slovace ".
 
24.01.2011, 08:57
Fişele de raportare a cetăţenilor din Republica Moldova - studiu sociologic
Studiul sociologic a fost realizat cu suportul Băncii Mondiale, Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională şi PNUD Moldova.Scopul principal al studiului constă în evaluarea nivelului de solicitare şi modul de contactare a instituţiilor publice, accesibilitatea şi calitatea serviciilor prestate, dificultăţile cu care se confruntă cetăţenii în obţinerea serviciilor publice solicitate, nivelul corupţiei. Studiul oferă informaţii complete, relevante şi valide despre serviciile prestate de 30 de categorii de instituţii publice
IPP
 
20.09.2010, 02:55
Educaţia de bază în Republica Moldova din perspectiva şcolii prietenoase copilului - studiu
Scopul studiului constă în evaluarea învăţămîntului primar şi a celui gimnazial din Republica Moldova prin prizma celor cinci dimensiuni ale şcolilor prietenoase faţă de copil şi formularea de recomandări pentru eventualele politici publice în domeniul educaţiei, orientate spre promovarea şi extinderea acestui model de şcoli în ţara noastră.
IPP
 
14.06.2010, 05:52
Educaţia şi dezvoltarea umană: provocări curente şi de perspectivă
Scopul acestui document de politici constă în analiza sistemului educaţional moldovenesc din perspectiva dezvoltării umane, bazată pe formarea capabilităţilor. Această abordare se axează pe modul în care învăţământul din Republica Moldova contribuie la abilitarea oamenilor de a-şi duce viaţa pe care au motive de a o aprecia şi de a-şi extinde alegerile substanţiale de care dispun. Studiul pune accentul pe oportunităţile, procesele şi rezultatele învăţării. S-a pornit de la faptul că un sistem educaţional contribuie în deplină măsură la dezvoltarea umană doar atunci când asigură accesul universal la studii, prestează cunoştinţe relevante şi le cultivă elevilor şi studenţilor obişnuinţa de a învăţa pe parcursul întregii vieţi.
IPP
 
14.01.2009, 20:10
Multitudinea aspectelor si contextelor publice din spatiul societal intern
În multitudinea aspectelor si contextelor publice din spatiul societal intern statul nu mai poate si nici nu mai are cum sa gestioneze si solutioneze rezonabil, si mai ales într-un timp foarte scurt, diverse probleme si situatii conflictuale. Totodata, statul nici nu are posibilitatea sa înfaptuiasc
IPP, Nicolae Todiraş
 
14.01.2009, 00:00
Accesul la studii universitare prin prisma conceptului de echitate sociala
Pentru sistemul educaţional din Republica Moldova problema accesibilităţii în învăţământul superior nu este una recentă. Dar, spre deosebire de trecut, în prezent accesibilitatea cuprinde o serie de factori specifici diverselor sfere sociale. Trecerea învăţământului universitar de la o accesibilitat
IPP, Nicolae Todiraş
 
25.11.2007, 13:24
Integrarea sistemului educational din Republica Moldova in spatiul european
Vezi in : ro   IPP, Daniela Secrieru // 977.318 Kb
 
18.04.2007, 00:00
Platile informale in invatamantul preuniversitar si accesul egal la educatie - cercetare sociologica
Studiul a fost realizat cu suportul financiar al Open Society Institute, Budapesta. Cercetarea sociologică este regională şi s-a desfăşurat în şapte ţări, inclusiv în Republica Moldova. Pentru colectarea şi analiza datelor a fost utilizată o metodologie unică, elaborată de experţi de la
IPP
 
14.02.2007, 00:00
Formarea/dezvoltarea profesionala a personalului didactic la nivelul institutiei scolare
Elaborarea studiului este motivată de mutaţiile care preconizează a fi realizate în cadrul sistemului de formare continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova: trecerea de la un sistem reglat de ofertă (statul oferă un anumit tip de formare continuă, iar profesorii, în lipsă de alternativă, ur
IPP, dr. Angela Cara
 
14.02.2007, 00:00
Calitatea formarii initiale a cadrelor didactice prin prisma Procesului de la Bologna
Învăţământul superior din Republica Moldova se află la răscruce, atât pentru că dezvoltarea sa este obiect al mai multor constrângeri, cât şi pentru că opţiunile posibile sunt diverse. O hotărâre strategică ar fi considerarea dezvoltării învăţămîntului superior ca o prioritate naţională şi alocarea
IPP, Ala Scurtu
 
05.02.2007, 00:00
Calitatea invatamantului superior in viziunea comunitatii academice Studiu de caz – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti
Lucrarea conţine rezultatele unei cercetări privind calitatea învăţământului superior prin prisma Procesului de la Bologna. Este făcută o trecere în revistă a problematicii respective şi sunt aduse rezultatele unei investigaţii realizate la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.Studiul, aici
IPP, dr. Valeriu Cazac
 
05.02.2007, 00:00
Evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul superior
Lucrarea prezintă cele mai importante noţiuni şi definiţii referitor la calitate şi evaluarea calităţii în învăţământul superior, şi trecerea în revistă a standardelor pentru elaborarea sistemelor de management al calităţii. Studiul, aici
IPP, dr. Valentin Negură
 
05.02.2007, 00:00
Echitatea sociala si accesul la studii de calitate in Republica Moldova
Echitatea socială şi accesul la studii superioare de calitate în Republica Moldova reprezintă o problemă foarte actuală. Politicile educaţionale şi cele sociale din ţara noastră trebuie să asigure accesul nediscriminatoriu la studii tuturor acelora ce au capacitatea şi voinţa de a studia indiferent
IPP, dr. Evlampie Donos
 
05.02.2007, 00:00
Calitatea invatamantului superior in viziunea comunitatii academice
Pentru o eficienţă mai bună a asigurării calităţii procesului de instruire este necesară cooperarea dintre stat, instituţiile superioare şi societatea civilă. De asemenea, nu este de neglijat cooperarea dintre învăţământul pre-unversitar şi universitar, deoarece învăţământul universitar trebuie să f
IPP, Daniela Secrieru
 
05.02.2007, 00:00
Reforma curriculara in Republica Moldova
Ameliorarea calităţii în sistemul de învăţămînt naţional, actualmente, devine problema centrală în domeniul educaţiei.Astăzi problema majoră este „ce şi cum înveţi?”, precum şi problema dezvoltării competenţelor fiecăruia. Încadrarea în cîmpul muncii este primul factor de integrare socială.Pi
IPP, Nadejda Velişco
 
05.02.2007, 00:00
Procesul de armonizare a politicilor formarii profesionale si ocuparii din Republica Moldova cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene
Studiul de faţă îşi propune să analizeze sintetic starea de fapt din domeniul formării profesionale şi a corelării acesteia cu piaţa forţei de muncă, în procesul armonizării cu prevederile europene. Din dezideratul enunţat constatăm că avem în vedere două politici distincte: (a) politicile formării
IPP, dr. Nicolae Toderaş
 
05.02.2007, 00:00
Tendinte si pronosticuri referitoare la piata muncii din Republica Moldova
Pe fundalul schimbărilor spre bine a vieţii social-economice din republică, o ameliorare a situaţiei ar trebui să se observe şi pe piaţa muncii. Însă, analiza evoluţiilor de pe piaţa muncii din Republica Moldova din ultimii cinci ani, reflectă o reducere continuă a principalilor indicatori ocupaţion
IPP, dr. Dorin Vaculovschi
 
Pagina:
1 2 3 Urmatoarea
Prima / Publicaţii / Politici educaţionale
 
Sus
Actualizat: 28.02.2018   //  Vizitatori: 1789938
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran