RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Prima / Publicaţii / Politici educaţionale
Politici educaţionale  
 
25.11.2007, 13:24
Integrarea sistemului educational din Republica Moldova in spatiul european
Vezi in : ro   IPP, Daniela Secrieru // 977.318 Kb
 
18.04.2007, 00:00
Platile informale in invatamantul preuniversitar si accesul egal la educatie - cercetare sociologica
Studiul a fost realizat cu suportul financiar al Open Society Institute, Budapesta. Cercetarea sociologică este regională şi s-a desfăşurat în şapte ţări, inclusiv în Republica Moldova. Pentru colectarea şi analiza datelor a fost utilizată o metodologie unică, elaborată de experţi de la
IPP
 
14.02.2007, 00:00
Formarea/dezvoltarea profesionala a personalului didactic la nivelul institutiei scolare
Elaborarea studiului este motivată de mutaţiile care preconizează a fi realizate în cadrul sistemului de formare continuă a cadrelor didactice din Republica Moldova: trecerea de la un sistem reglat de ofertă (statul oferă un anumit tip de formare continuă, iar profesorii, în lipsă de alternativă, ur
IPP, dr. Angela Cara
 
14.02.2007, 00:00
Calitatea formarii initiale a cadrelor didactice prin prisma Procesului de la Bologna
Învăţământul superior din Republica Moldova se află la răscruce, atât pentru că dezvoltarea sa este obiect al mai multor constrângeri, cât şi pentru că opţiunile posibile sunt diverse. O hotărâre strategică ar fi considerarea dezvoltării învăţămîntului superior ca o prioritate naţională şi alocarea
IPP, Ala Scurtu
 
05.02.2007, 00:00
Calitatea invatamantului superior in viziunea comunitatii academice Studiu de caz – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti
Lucrarea conţine rezultatele unei cercetări privind calitatea învăţământului superior prin prisma Procesului de la Bologna. Este făcută o trecere în revistă a problematicii respective şi sunt aduse rezultatele unei investigaţii realizate la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.Studiul, aici
IPP, dr. Valeriu Cazac
 
05.02.2007, 00:00
Evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul superior
Lucrarea prezintă cele mai importante noţiuni şi definiţii referitor la calitate şi evaluarea calităţii în învăţământul superior, şi trecerea în revistă a standardelor pentru elaborarea sistemelor de management al calităţii. Studiul, aici
IPP, dr. Valentin Negură
 
05.02.2007, 00:00
Echitatea sociala si accesul la studii de calitate in Republica Moldova
Echitatea socială şi accesul la studii superioare de calitate în Republica Moldova reprezintă o problemă foarte actuală. Politicile educaţionale şi cele sociale din ţara noastră trebuie să asigure accesul nediscriminatoriu la studii tuturor acelora ce au capacitatea şi voinţa de a studia indiferent
IPP, dr. Evlampie Donos
 
05.02.2007, 00:00
Calitatea invatamantului superior in viziunea comunitatii academice
Pentru o eficienţă mai bună a asigurării calităţii procesului de instruire este necesară cooperarea dintre stat, instituţiile superioare şi societatea civilă. De asemenea, nu este de neglijat cooperarea dintre învăţământul pre-unversitar şi universitar, deoarece învăţământul universitar trebuie să f
IPP, Daniela Secrieru
 
05.02.2007, 00:00
Reforma curriculara in Republica Moldova
Ameliorarea calităţii în sistemul de învăţămînt naţional, actualmente, devine problema centrală în domeniul educaţiei.Astăzi problema majoră este „ce şi cum înveţi?”, precum şi problema dezvoltării competenţelor fiecăruia. Încadrarea în cîmpul muncii este primul factor de integrare socială.Pi
IPP, Nadejda Velişco
 
05.02.2007, 00:00
Procesul de armonizare a politicilor formarii profesionale si ocuparii din Republica Moldova cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene
Studiul de faţă îşi propune să analizeze sintetic starea de fapt din domeniul formării profesionale şi a corelării acesteia cu piaţa forţei de muncă, în procesul armonizării cu prevederile europene. Din dezideratul enunţat constatăm că avem în vedere două politici distincte: (a) politicile formării
IPP, dr. Nicolae Toderaş
 
05.02.2007, 00:00
Tendinte si pronosticuri referitoare la piata muncii din Republica Moldova
Pe fundalul schimbărilor spre bine a vieţii social-economice din republică, o ameliorare a situaţiei ar trebui să se observe şi pe piaţa muncii. Însă, analiza evoluţiilor de pe piaţa muncii din Republica Moldova din ultimii cinci ani, reflectă o reducere continuă a principalilor indicatori ocupaţion
IPP, dr. Dorin Vaculovschi
 
05.02.2007, 00:00
Piata muncii: tendinte, probleme, solutii
Piaţa forţei de muncă în Republica Moldova se află încă în proces tranzitoriu, este rigidă şi generează puternice dezechilibre structurale, teritoriale, ocupaţionale şi profesionale. Această piaţă include atât mecanisme moştenite de la economia socialistă, cît şi elemente specifice unei economii de
IPP, Raisa Dogaru
 
05.02.2007, 00:00
Gotisan Iurie Tendinte si pronosticuri referitoare la piata muncii din Republica Moldova
Această cercetare îşi propune să realizeze o analiză a evoluţiilor din domeniul demografic şi a indicatorilor pieţei muncii în Republica Moldova, în perioada de tranziţie, precum şi a tendinţelor şi implicaţiilor prezente sau viitoare ale acestor evoluţii asupra formării şi dezvoltării unei economi
IPP, dr. Iurie Gotişan
 
15.01.2007, 00:00
Viziunea comunitatii academice asupra calitatii invatamantului superior in Republica Moldova
Calitatea studiilor este problema majoră a sistemului de învăţământul superior în Republica Moldova. Din acest punct de vedere Republica Moldova nu face disensiune cu ţările europene, care sunt şi ele preocupate de problema calităţii. Există premise politice şi psihosociale pentru soluţionarea prob
Aglaida Bolboceanu
 
Prima / Publicaţii / Politici educaţionale
 
Sus
Actualizat: 28.02.2018   //  Vizitatori: 1746825
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran