RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Prima / Publicaţii / Toate publicaţiile
Toate publicaţiile  
 
19.11.2014, 12:25
Policy Brief. Accesul, relevanţa şi calitatea educaţiei în instituţiile de educaţie. Aglaida Bolboceanu
Scopul studiului constă în evaluarea accesului, relevanţei şi calităţii educaţiei în instituțiile de educație timpurie din Republica Moldova. Finalitatea studiului o constituie concluziile referitor la realizările şi problemele de soluţionat în domeniul educaţiei timpurii.
 
22.10.2014, 12:21
Policy Brief. Reforma educaţiei incluzive în Republica Moldova. Angela Cara
Scopul studiului rezidă în analiza evoluţiei paradigmei educaţionale din Republica Moldova de la excluziune la incluziune prin prisma elementelor cheie care asigură succesul unei incluziuni educaţionale: cadrul legal, schimbări la nivel de atitudini, servicii de suport şi mecanisme financiare de susţinere a educaţiei incluzive, Curriculum şi materiale didactice, resurse umane, parteneriate eficiente şi elaborarea de concluzii generale privind consolidarea politicilor educaţionale, a serviciilor de suport, precum şi de creştere a gradului de implicare a părinţilor şi comunităţii în educaţie.
 
07.10.2014, 15:26
Восприятия, Мифы, Месседжи, Рекомендации применительно к Ассоциации Республики Молдова и Евросоюза
Республика Молдова находится в географическом пространстве, в котором, на протяжении последних лет, разразилась настоящая конкуренция между двумя геополитическими проектами: Европейским Союзом (ЕС) и Таможенным Союзом (ТС). Эта конкуренция накладывает свой отпечаток как на внутренние политические процессы, так и на информационное пространство, в котором находятся граждане страны.На протяжении последнего десятка лет отношение граждан Республики Молдова к перспективе ее вступления в Европейский Союз существенно изменилось. Во-первых, можно наблюдать рост противников вступления Республики Молдова в Европейский Союз, от 6% в апреле 2003 года и до 37% в апреле 2014. Во-вторых, число сторонников европейской перспективы для Республики Молдова сократилось от 76% в ноябре 2007 года, когда оно достигло максимума, до 44% в апреле 2014 года.
 
07.10.2014, 15:18
Percepții, Mituri, Mesaje, Recomandări privind Asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeană - set de instrumente
Republica Moldova face parte dintr-un spaţiu geografic în care, în ultimii ani, s-a declanşat o adevărată competiţie între două proiecte geopolitice: Uniunea Europeană (UE) şi Uniunea Vamală (UV). Această competiţie se răsfrânge atât asupra proceselor politice interne din Republica Moldova, cât şi asupra spaţiului informaţional în care se regăsesc cetăţenii ţării. Pe parcursul ultimilor zece ani, atitudinea cetăţenilor Republicii Moldova faţă de perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană s-a modificat substanţial. În primul rând, a fost înregistrată o creştere a opozanţilor aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de la 6% în Aprilie 2003, până la 37% în Aprilie 2014. În al doilea rând, numărul celor care sprijină parcursul european al Republicii Moldova s-a redus de la 76% în Noiembrie 2007, când a atins nivelul maxim, până la 44% în Aprilie 2014 .
 
26.09.2014, 11:28
Newsletter, 26 septembrie 2014, „Implicarea cetățenilor în prioritizarea, elaborara și implementarea politicilor de dezvoltare locală (SolveNet)”
Ce trebuie să faci tu - cetățean al Republicii Moldova, membru al unei comunități?
 
23.09.2014, 09:43
Argumente în favoarea reformelor în educație
Studiul dat a fost prezentat la seminarul de instruire a șefilor direcțiilor raionale și municipale de învășămînt în domeniul relațiilor cu mass-media, desfășurat pe data de 19 septembrie 2014
 
20.09.2014, 14:35
Newsletter 20 septembrie 2014, “Un nou instrument de comunicare directă cu autoritățile publice realizat în cadrul proiectului SolveNet”
Newsletter, aici
 
17.09.2014, 14:31
Newsletter 17 septembrie, “Noua platformă de implicare civică realizată în cadrul proiectului SolveNet”
Newsletter, aici
 
16.09.2014, 11:32
Newsletter, Proiectul Granițe comune. Soluții comune. „Implicarea cetățenilor în prioritizarea, elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare locală"
Institutul de Politici Publice din Chișinău, Republica Moldova în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare SMART din Galați, România, Asociația de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunarea de Jos”, România, Agenția de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea „Dunărea de Jos”, Izmail, Ucraina și ONG-ul Integrare Europeană, Yerevan, Armenia desfășoară Proiectul Granițe comune. Soluții comune.„Implicarea cetățenilor în prioritizarea, elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare locală"
 
09.09.2014, 09:27
Newsletter, 9 septembrie 2014: „Inițierea de parteneriate public-privat pentru proiecte de dezvoltare locală (SolveNet)”
Newsletter, aici
 
08.09.2014, 11:57
Newsletter, 8 septembrie 2014 “Crearea unei rețele transfrontaliere de organizații ale societății civile în cadrul proiectului SolveNet”
Newsletter, aici
 
06.09.2014, 15:01
Newsletter, 06 septembrie 2014, "Importanța Parteneriatelor Public-Privat pentru proiecte de dezvoltare locală (SolveNet)”
Newsletter, aici
 
04.09.2014, 14:59
Newsletter, 04 septembrie 2014, „Implicarea cetățenilor în prioritizarea, elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare locală (SolveNet)”
Newsletter, aici
 
28.08.2014, 11:25
Newsletter nr. 1 „Implicarea cetățenilor în prioritizarea, elaborara și implementarea politicilor de dezvoltare locală (SolveNet)”
Proiectul este implementat în cadrul Programului Operațional Comun de Cooperare în Bazinul Mării Negre 2007-2013, Prioritatea 1 „Sprijinirea parteneriatelor transfrontaliere pentru dezvoltare economică și socială bazată pe resurse comune”, Măsura 1.3. „Crearea capacității administrative pentru elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare locală.
 
16.06.2014, 15:14
Reformele în educație. Logica dezvoltării și interesele de moment
Anatol Gremalschi, doctor habilitat, profesor universitar
 
30.05.2014, 13:06
IMPACTUL CRIZEI DIN UCRAINA ASUPRA SECURITĂŢII NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA
Evenimentele din Ucraina au demonstrat în cel mai elocvent mod că este foarte naiv şi extrem de periculos să credem că epoca războaielor a trecut definitiv, iar conflictele militare în regiune sunt imposibile
 
30.05.2014, 09:36
Monitorizarea implementării Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014” pentru perioada ianuarie 2013 – decembrie 2013. Domeniul: ORDINE PUBLICĂ
Realizarea programului de guvernare la capitolul „Ordine publică” se caracterizează prin multiple incoerenţe şi lipsă de legături clare dintre obiectivele şi acţiunile stipulate în Programul de Guvernare, Planul de Acţiuni al Guvernului, Planul de acţiuni al ministerului şi rapoartele de implementare.
 
30.05.2014, 09:10
MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL GUVERNULUI „INTEGRAREA EUROPEANĂ: LIBERTATE, DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE 2013-2014” ÎN DOMENIILE „INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI POLITICĂ EXTERNĂ” şi „REINTEGRAREA ŢĂRII”
Studiul este structurat în două parţi distincte, care se bazează pe aplicarea aceleiaşi metodologii şi criterii de evaluare. Prima parte a studiului efectuează analiză capitolului I din Programul de Activitate – Integrare Europeană şi Politică Externă. A doua parte se referă la capitolul 8 – Reintegrarea Ţării. Fiecare parte este structurată în sub-capitole care analizează PAG şi PA 2014 în baza criteriilor metodologice expuse mai jos.
 
30.05.2014, 09:03
Monitorizarea implementării Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”. Capitolul: ORDINE PUBLICĂ, SECURITATE ŞI APĂRARE; Obiectivul: Reformarea Consiliului Suprem de Securitate
Consiliului Suprem de Securitate este un element cheie în sistemul de asigurare a securităţii naţionale, care are misiunea de planificare, elaborare şi integrare a politicilor interne, externe şi militare. Fiind un organ suprem şi specializat de securitate a statului, rolul Consiliului nu poate fi subestimat. Consiliul Suprem de Securitate este menit să asigure coordonarea procesului de implementare a politicilor, să sprijine Şeful Statului, Preşedintele Republicii Moldova în luarea unor decizii cheie în domeniul securităţii naţionale, să asigure examinarea celor mai stringente probleme de moment sau a programelor de dezvoltare strategică.
 
30.05.2014, 08:58
Evaluarea impactului evenimentelor din Ucraina asupra procesului de implementare a Programului de Guvernare „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014” în domeniul "Securitate internă şi reglementarea conflictului transnistrean".
În cadrul acestui studiu se urmăreşte scopul de a evalua impactul direct şi colateral al evenimentelor din Ucraina asupra procesului de implementare a unor angajamentelor asumate de guvern în Programul de Guvernare „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2013-2014”.
 
Pagina:
1 2 Urmatoarea
Prima / Publicaţii / Toate publicaţiile
 
Sus
Actualizat: 28.02.2018   //  Vizitatori: 1580403
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran