RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Prima / Publicaţii / Toate publicaţiile
Toate publicaţiile  
 
12.10.2016, 15:28
Extinderea accesului la o educație de calitate: obiective ambițioase, dar greu de atins. Studiu de politici educaționale
Scopul acestui studiu constă în identificarea cauzelor întărzierilor care semai întâlnesc în modernizarea învăţământului general și elaborarea de recomandărice ar contribui la accelerarea reformelor în educaţie.
 
21.09.2016, 16:44
Modernizarea și eficientizarea învățămîntului general, studiu
Această lucrare este publicată în cadrul Proiectului „Observatorul societăţii civile în domeniul educaţiei”, finanţat de către Fundaţiile pentru o Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova şi desfăşurat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
 
20.09.2016, 15:43
Moldova între Est și Vest: viziuni din Găgăuzia și Taraclia
Studiile au fost elaborate în cadrul proiectului "Moldova între Est și Vest: viziuni din Găgăuzia și Taraclia", realizate cu suportul financiar al Fondului pentru Drepturile Omului al Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos și Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Romănia și Republica Moldova
 
21.07.2016, 11:02
Eficientizarea sistemului de evaluare a competențelor elevilor: învățarea fără note, autor Mariana Marin
Scopul lucrării constă în analiza politicilor educaționale de implementare în învățământul primar din Republica Moldova a evaluării criteriale prin descriptori și identificarea eventualelor constrângeri ce ar putea diminua eficiența învățării fără note.
 
06.07.2016, 11:04
Manualul național: avem noi oare manuale şcolare de calitate?, aut. Mircea Ciobanu
Lucrarea a fost elaborată în cadrul Proiectului “Observatorul societății civile în reformarea educației”, finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă prin intermediul Fundației Soros-Moldova.Scopul lucrării constă în analiza unui parcurs şi elaborarea unor sugestii în contextul posibilităților actuale şi al exigențelor de azi față de procesul educațional.
 
30.06.2016, 11:25
Studiul sociologic "Etica și integritatea academica în învățămîntul general"
Studiul sociolgic, aiciStudiul sociologic, anexe, aici
 
30.06.2016, 11:23
Studiul "Educaţie pentru o societate a cunoaşterii: Cadrul de referinţă al noului Curriculum naţional"
Studiul, aici
 
30.06.2016, 11:21
A. Gremalschi "Formarea competenţelor-cheie în învăţământul general: Provocări şi constrângeri"
Studiul, aici
 
10.03.2016, 11:26
Cunoştinţe, atitudini şi practici referitoare la mobilitatea academică creditară(Armenia, Moldova, Ucraina). Studiu de politici educaţionale
Această publicaţie a fost elaborată cu asistenţa Uniunii Europene. Conţinutul publicaţiei este în responsabilitatea Institutului de Politici Publice şi nu poate fi interpretat în niciun fel ca reflectând punctele de vedere ale Uniunii Europene.Datele şi opiniile din acest studiu sunt ale respondenţilor. Constatările şi recomandările aparţin autorilor şi nu reflectă în mod neapărat poziţiile Forumului Societăţii Civile al Parteneriatului Estic.Autorii aduc sincere mulţumiri tuturor respondenţilor care au participat la interviurile aprofundate, discuţiile în grup şi discuţiile desfăşurate în cadrul cercetării.
 
Prima / Publicaţii / Toate publicaţiile
 
Sus
Actualizat: 28.02.2018   //  Vizitatori: 1580402
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran