RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Black Sea Peacebuilding Network
Despre proiect
The objectives of the network are: to continue to foster local ownership and regional collaboration between NGOs in the Black Sea area; to create linkage to civil society from specific conflict-settings; to forge common approaches of key regional actors and the EU to strengthen the role of civil society and unlock their peacemaking potential; to strengthen peacebuilding capacities at local policy and grass roots level; to improve efficient communication and advocacy at the EU policy level by providing opportunities for networking.
Detalii: 1. The Black Sea Peacebuilding Network
Prima / Proiecte IPP / TOATE PROIECTELE
TOATE PROIECTELE  
 
01.02.2017, 11:50
Proiectul "Consolidarea colectivităţilor şcolare: creşterea rolului părinţilor şi comunităților în guvernarea educaţiei"
Scopul proiectului:Creşterea rolului părinţilor, comunităţilor locale şi organizaţiilor societăţii civile în guvernanţa învăţământului general în vederea democratizării vieţii şcolare şi creşterii culturii participării părinţilor în viaţa şcolii.Obiectivele proiectului:1.        Modernizarea cadrului normativ-juridic al învăţământului general prin sporirea nivelului de participare a părinţilor, comunităţilor şi organizaţiilor societăţii civile în elaborarea, adoptarea şi implementarea deciziilor ce privesc educaţia propriilor lor copii.2.        Eficientizarea mecanismelor instituţionale şi a procedurilor de racordare a ofertei educaţionale a învăţământului general la necesităţile beneficiarilor direcţi ai educaţiei − elevilor,
 
25.01.2016, 09:33
Proiectul "Observatorul societății civile în reformarea educației"
Scopul proiectului constă în sporirea contribuției societății civile la orientarea politicilor educaționale spre dezvoltarea unui învățământ pentru toți şi pentru fiecare.
 
07.12.2015, 08:24
Proiectul "Consolidarea eforturilor societății pentru afirmarea unui învăţământ deschis, participativ, bazat pe performanță"
Scopul proiectului:Perfecţionarea politicilor educaţionale orientate spre afirmarea unui învăţământ deschis, bazat pe performanţă, meritocraţie şi incluziune, şi creşterea gradului de susţinere a acestora.Obiectivele proiectului:·      Promovarea meritocraţiei si integrității academice prin dezvoltarea unor politici educaţionale de afirmare a unui învăţământ general orientat spre performanţă·      Consolidarea capacităţilor umane în promovarea autonomiei instituţiilor de învăţământ şi creşterii gradului de participare a părinţilor, comunităţilor, reprezentanţilor societăţii civile în viaţa şcolii·      Creşterea transparenţei în domeniul educaţiei·      Informarea şi mobilizarea cetăţenilor în promovarea şi implementarea reformelor
 
30.06.2015, 10:29
Project title: Destination: Transparency – New EU Member States' Best Practices for Moldova and Ukraine
Time frame: 1.05.2014-30.07.2015 http://www.pism.pl/about-us/research/projects/ongoing-projects/PISM-leading-the-Destination-Transparency-New-EU-Member-States-Best-Practices-for-Moldova-and-Ukraine-project
 
29.12.2014, 10:00
Proiectul "Consolidarea politicilor educaționale şi creşterea nivelului de susţinere a acestora de către beneficiarii direcţi şi indirecţi ai sistemului educaţional"
Proiect al societăţii civile, finanţat de Fundaţiile pentru o Societate Deschisă prin intermediul Fundaţiei Soros-Moldova şi desfăşurat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
 
31.01.2013, 11:38
Proiectul "Recomandările Curţii de Conturi: Advocacy pentru transparenţa şi eficienţa utilizării banilor publici
Perioada de implementare: 01 ianuarie - 31 decembrie 2013. Scopul proiectului este de a contribui la creşterea transparenţei şi eficienţei utilizării banilor publici prin sporirea nivelului de implicare a societăţii civile în implementarea recomandărilor Curţii de Conturi.  Obiectivele proiectului: 1.     Creşterea gradului de conştientizare de către societate civilă a necesităţii implicării active în promovarea executării recomandărilor Curţii de Conturi, ca mijloc de eficientizare a utilizării mijloacelor financiare publice; 2.      Susţinerea şi ridicarea nivelului de transparenţă a procesului de implementare a recomandărilor
 
27.11.2012, 16:08
Proiectul "Consolidarea capacităţilor organizaţiilor societăţii civile din zona de securitate a Republicii Moldova"
Proiectul este implementat în cadrul Programului de Granturi pentru Democraţie al Ambasadei S.U.A. în Republica MoldovaThe Institute of Public Policy requests $19,902  to implement a 7-months project aiming at participation promoting of NGO in decision and policy making and contributing to the democratisation process by strengthening capacity of CSOs representatives from security zone of the Republic of Moldova (considering NGOs from  both - the left and right banks of the Nistru river) in the following localities: Cocieri, Molovata, Corjova, Horlecani, Cosnita, Dubasari Town, Rogi, Lunga, New Pogrebea.  NGOs from the security zone should exert their
 
15.10.2012, 10:57
Proiectul "Consolidarea capacităţii mass-media de a informa şi monitoriza reformele din sectorul de securitate şi procesul de soluţionare a conflictului transnistrean"
Scopul proiectului este de a contribui la reformele din sectorul de securitate din Republica Moldova și soluționarea conflictului transnistrean prin intensificarea discuțiilor publice cu privire la aceste probleme.
 
21.06.2011, 14:33
Proiectul “Societatea civilă şi sectorul privat în calitate de contribuitori la implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului”
Obiectivul de bază al proiectului este creşterea capacităţii reprezentanţilor OSC şi ai sectorului privat, identificaţi în cadrul Agendei de la Accra în calitate de actori ai dezvoltării, contribuirea mai eficientă la implementarea ODM şi a ţintelor acestora
IPP
 
23.09.2008, 00:00
Proiectul "Consiliul de Experti pentru solutionarea conflictului Transnistrean"
Proiectul “Consiliul de Experţi pentru soluţionarea conflictului Transnistrean” este implementat de către IPP cu sprijinul financiar al Black Sea Trust Found for regional Cooperation. Proiectul se va desfărşura pe parcursul anului 2008-2009 şi prevede cel puţin 6 întruniri ale grupului de experţi di
IPP
 
02.01.2008, 00:00
Proiectele implementate de Institutul de Politici Publice in anii 2006 - 2007
Programul „Politici de integrare europeană” A. Elaborarea Strategiei Europene şi promovarea ideii integrării europene şi a unei imagini mai veridice a Moldovei ca ţară europeană. Strategia Europeană a fost avizată (pozitiv) de toate ministerele şi departamentele ţării, fiind introduse şi unele modif
IPP
 
06.03.2002, 00:00 - 8-.-0.2005
Proiectul "Programul NOSTRUM"
Programul NOSTRUM a fost conceput pentru a conecta Republica Moldova si Ucraina la comunitatea de securitate prin promovarea reformelor sistemului de guvernare a sectorului de securitate, folosind pentru aceasta instruirea si educatia. Indiferent de aspiratiile de accedere la UE si NATO, Republica M
 
23.08.2003, 00:00 - 8-.-0.2004
Proiectul "Raportul procesele de dezvoltare a tarii"
Raportul dat reflectă procesele de dezvoltare a ţării, ele devenind un mecanism important de monitorizare permanentă a progreselor şi de analiză a obstacolelor în calea dezvoltării umane. În raport s-au examinat principalele tendinţe economice, politice şi sociale, aspiraţiile cetăţenilor, poziţia g
 
12.10.2002, 00:00
Noile frontiere in Europa de Sud-Est si impactul lor asupra stabilitatii in regiunea Initiativei Central Europene (ICE)
Scopul proiectului este contribuirea la crearea bazei conceptuale a elaborarii unui program national de masuri, menite sa amelioreze regimul de functionare a frontierei de stat a Republicii Moldova.Obiectivele proiectului sint urmatoare: 1. Evidentierea si formularea problemelor ce urmeaza a fi solu
 
10.11.2001, 00:00
sistematiza cunostintele si perceperea impactului extinderii zonei Schengen asupra tarilor candidate la aderarea in UE si a tarilor vecine
Proiectul a demarat la sfirsitul anului 2001 si a fost realizat prin colaborarea urmatoarelor institutii din 9 tari: Institutul European (Bulgaria)Europeum (Republica Ceha) Centrul Praxis pentru Studii Politice (Estonia)Centrul Leton pentru Studii Etnice si ale Drepturilor Omului (Letonia)Institutul
 
31.05.2001, 00:00
Initiativa de combatere a crimei organizate in Europa de Sud-Est
Institutul de Politici Publice, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, a lansat o campanie de prezentare a doua initiative propuse in cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est: Initiativa Pactului de Stabilitate de combatere a coruptiei (SPAI), si Initiativa Pactului de Stabil
 
11.03.2001, 00:00 - 3-.-0.2001
Evaluarea strategica a securitatii si apararii nationale a Republicii Moldova
Ideea acestui proiect, realizat de IPP in colaborare cu Centrul Euro-Atlantic din Moldova si doua institutii din Marea Britanie: Centrul Scotian de Securitate Internationala a Universitatii din Aberdeen si Centrul de Cercetari Strategice pe linga Academia Militara Regala din Sundherst, consta in cre
 
10.10.2000, 00:00
Institutul de Politici Publice intentioneaza sa organizeze, in comun cu Ministerul Afacerilor Externe si sub egida Consiliului coordonator pentru combaterea criminalitatii si coruptiei si asigurarea ordinei de drept pe linga Guvernul Republicii Moldova
Institutul de Politici Publice intentioneaza sa organizeze, in comun cu Ministerul Afacerilor Externe si sub egida Consiliului coordonator pentru combaterea criminalitatii si coruptiei si asigurarea ordinei de drept pe linga Guvernul Republicii Moldova, o campanie de promovare in societate a ideilor
IPP
 
06.09.2000, 00:00
Reformarea sistemului educational in contextul integrarii europene
Reformarea sistemului educational in contextul integrarii europene;Conexiunile sistemului educational cu piata muncii;Impactul noilor tehnologii informationale in educatie;Strategii educationale judetene (municipale).
 
15.08.2000, 00:00
Politici de solutionare a conflictelor
Analiza documentelor semnate in cadrul procesului de tratative Chisinau-Tiraspol si a politicii promovate de statul moldovenesc in problema conflictului transnistrian in perioada 1992-2000; Aprecierea regimului politic instaurat in zona secesionista si evaluarea cauzelor ce asigura viabilitatea si st
 
Pagina:
1 2 Urmatoarea
Anunţuri
10.07.2017, 16:26
Institutul de Politici Publice solicită oferte pentru servicii de redactare, machetare și tipărire
09.06.2017, 08:36
Institutul de Politici Publice (IPP) din Republica Moldova anunță concurs de selectare a companiilor de prestare a serviciilor de machetare și tipărire a unui raport despre experiențele internaționale de implementare a activității polițienești comunitare (APC)
08.06.2017, 12:09
Instituția privată Institutul de Politici Publice anunță concurs repetat de selectare a unei companii (persoană juridică) pentru realizarea unui film documentar dedicat bunelor practici europene de aplicare al conceptului de activitate polițienească bazată pe necesitățile comunității.
Detalii: Anunţuri
Prima / Proiecte IPP / TOATE PROIECTELE
 
Sus
Actualizat: 28.02.2018   //  Vizitatori: 1771517
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran