RSS
Home Page
Contact
Sitemap
 
 
Home / Events / Atelierul de lucru - Integrarea Europeana: perspective si modalitati de participare a cercetatorilor stiintifici din Republica Moldova la Programul Cadru 6 al Uniunii Europene
Atelierul de lucru - Integrarea Europeana: perspective si modalitati de participare a cercetatorilor stiintifici din Republica Moldova la Programul Cadru 6 al Uniunii Europene
21.06.2002, 00:00
Text:
Print

La 21 iunie anul 2002 Consiliul Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare Tehnologica (in continuare Consiliul Suprem) a organizat, in incinta Agentiei de Stat pentru protectia Proprietatii Industriale, atelierul de lucru "Integrarea Europeana: Perspective si modalitati de participare a cercetatorilor stiintifici din Republica Moldova la Programul Cadru 6 al Uniunii Europene", la care au participat 53 de persoane ce activeaza in sfera de cercetare-dezvoltare, inclusiv persoane cu functii de decizie din Republica Moldova si Romania.

In calitate de moderatori ai sedintelor atelierului au fost prezenti domnii Arcadie Barbarosie, director executiv, Institutul de Politici Publice, Anatol Rotaru, presedinte, Consiliul Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare Tehnologica, Andrei Andries, academician, presedinte, Academia de Stiinte a Moldovei, Ion Tighineanu, prorector, Universitatea Tehnica a Moldovei, presedinte al Comisiei de experti pentru colaborare internationala in domeniul cercetare-dezvoltare din Republica Moldova.

In cadrul atelierului de lucru au fost prezentate 2 rapoarte: dl Ion Tighineanu a informat asistenta despre "Probleme de integrare a oamenilor de stiinta in programele de cercetare ale comunitatii internationale", iar dl Mircea Sbarna, director general, Directia Generala Integrare Europeana si Relatii Internationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania a prezentat "Programul Cadru 6 (PC 6) si noile instrumente. Posibilitati de participare a Republicii Moldova la PC 6" .

In sedinta a doua , dl Mircea Staras, director, Institutul National de Cercetare si Dezvoltare "Delta Dunarii", Romania, a vorbit despre Centrul European de excelenta DELWET, iar dna Anca Gafencu, cercetator, Institutul de Biologie si Patologie Celulara "Nicolae Simionescu" din Romania - despre Centrul European de excelenta BLOOD VESSELS. O informatie utila despre Centrul de Coordonare a programelor internationale tehnico-stiintifice si educationale a fost prezentata de catre dl P. Gaugas, prim prorector, Universitatea de Stat din Moldova.

Sedinta a treia a fost consacrata analizei experientei participarii oamenilor de stiinta din Romania si Republica Moldova la programele de cercetare ale Uniunii Europene, pregatirii pentru participarea la PC6 si posibilitatilor de colaborare. Cu informatii ample la aceasta tema au venit dl Catalin Simota, director stiintific, Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agricultura, Romania, dl Romeo Ilie, Institutul National de Informatica, persoana de contact pentru reteaua europeana de diseminare a informatiei - IDEAL-ist, Romania, dl Eugen Gheorghiu - director, Centrul International de Biodinamica, Romania.

Alte informatii la tema au relevat, de asemenea, dl Valeriu Canter, academician coordonator, Sectia Stiinte Matematice, Fizice si Tehnice, Academia de Stiinte a Moldovei, dl Dumitru Ghitu, academician, director, Biroul Specializat de Constructii si Tehnologii, Academia de Stiinte a Moldovei, dl Nicolae Garbalau, academician, sef laborator, Institutul de Chimie, Academia de Stiinte a Moldovei. In cadrul ultimei sedinte participantii atelierului de lucru au adresat un sir de intrebari, au venit cu sugestii, propuneri. Mentionam ca agenda atelierului a fost indeplinita, fara abateri de la continut.

In rezultatul discutiilor au fost formulate mai multe sugestii, dintre care:

  • oportunitatea unui acord de colaborare intre Republica Moldova si Uniunea Europeana (UE) privind participarea primei la programele de cercetare-dezvoltare a UE.
  • necesitatea crearii unui centru de informare si ajutor metodic pe langa Consiliul Suprem;
  • urgentarea procesului de creare in Republica Moldova a centrelor de excelenta nationale, iar in baza lor a centrelor de excelenta europene;
  • studierea posibilitatilor de creare a compartimentelor de marketing pe langa institutiile de cercetare-dezvoltare;
  • organizarea cu ajutorul Ministerului Educatiei si Cercetarii din Romania stagieri, scoli de vara pentru insusirea instrumentelor de participare la PC 6;
  • organizarea unor stagieri in Romania si in alte tari a conducatorilor de unitati de cercetare-dezvoltare pentru studii de marketing;
  • organizarea unor seminare pe domenii cu cercetatori din Romania si Republica Moldova , privind participarea cu proiecte comune la PC 6;
  • numirea unei persoane nationale de contact din Republica Moldova pentru reteaua europeana de diseminare a informatiei - IDEALIST.
  • negocierea modalitatilor de finantare europeana a unui proiect de reforma a sistemului de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova, inclusiv un sub proiect referitor la evaluarea si acreditarea institutiilor vizate.

Mentionam ca toate aceste sugestii si propuneri vor fi studiate minutios si pe masura posibilitatilor realizate de catre Consiliul Suprem. Un prim pas, in realizarea acestor propuneri este numirea, prin Ordinul Presedintelui Consiliului Suprem a dlui Nicolae Chirila, specialist coordonator in aparatul Consiliului Suprem drept persoana nationala de contact pentru reteaua europeana de diseminare a informatiei - IDEALIST, in scopul urgentarii prezentarii propunerilor pentru proiecte in cadrul PC 6.

Participantii

Cercetatori stiintifici din Republica Moldova si Romania, potentiali membri ai grupurilor mixte de cercetare (Lista participantilor) .

Prezentarile expertilor, expuse in cadrul atelierului de lucru

[PPT] Catalin Simota. director stiintific, Institutul de Cercetari pentru Pedologie si Agrochimie, Bucuresti

[PPT] Eugen Gheorghiu. director, Centrul International de Biodinamica, Bucuresti

[PPT] Anca Gafencu. cercetator, Institutul de Biologie si Patologie Celulara "Nicolae Simionescu", Romania

[PPT] Programul Cadru 6 (Euratom)

[PPT] Mircea Sbarna. director general adjunct, Directia Generala Integrare Europeana si Relatii Internationale, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Romania

[PPT] Instrumentele prevazute a se utiliza la implementarea temelor prioritare ale Programului Cadru 6

[PPT] Descrierea provizorie a proiectelor integrate ca instrument pentru implementarea temelor prioritare ale Programului Cadru 6

[PPT] Descrierea retelelor de excelenta ca un instrument de implementare a prioritatilor din Programul Cadru 6

Imagini de la atelierul de lucru

img1.gif

img2.gif

img3.gif

 
Share in:
google Delicious Digg Yahoo Twitter Netvibes linkedin
 
Home / Events / Atelierul de lucru - Integrarea Europeana: perspective si modalitati de participare a cercetatorilor stiintifici din Republica Moldova la Programul Cadru 6 al Uniunii Europene
 
top
Updated: 28.02.2018   //  Visits: 1691262
Institute for Public Policy Home ipp@ipp.md Contact Sitemap
Publication   /   Announcements   /   Events   /   References links
Phone. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Made by Trimaran