RSS
Home Page
Contact
Sitemap
 
 
Home / Announcements / Concurs pentru realizarea unor investigaţii jurnalistice
Concurs pentru realizarea unor investigaţii jurnalistice
27.02.2013, 14:47
Text:
Print

Institutul de Politici Publice anunţă un concurs de selectare a jurnaliştilor pentru realizarea unor investigaţii jurnalistice în cadrul Proiectului „Recomandările Curţii de Conturi: Advocacy pentru transparenţa şi eficienţa utilizării banilor publici”.

 

Scopul Proiectului este de a contribui la creşterea transparenţei şi eficienţei utilizării banilor publici prin sporirea nivelului de implicare a societăţii civile în implementarea recomandărilor Curţii de Conturi.

 

Obiectivele Proiectului sunt:

-          creşterea gradului de conştientizare de către societate a necesităţii implicării active în promovarea executării recomandărilor Curţii de Conturi, ca mijloc de eficientizare a utilizării mijloacelor financiare publice;

-          susţinerea şi ridicarea nivelului de transparenţă a procesului de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi;

-          creşterea gradului de implicare a autorităţilor publice responsabile în procesul de supraveghere a  implementării recomandărilor Curţii de Conturi.

 

Obiectivele investigaţiilor jurnalistice:

-          să investigheze şi să analizeze cazuri (probleme specifice) de utilizare ineficientă sau frauduloasă a banilor publici de către una sau câteva entităţi/instituţii auditate de Curtea de Conturi a Republicii Moldova;

-          să identifice scheme frauduloase, persoane şi instituţii responsabile (implicate);

-          să identifice motivele tărăgănării/lipsei de acţiuni din partea instituţiilor de stat vizate.

 

Temele investigaţiilor

Aplicanţii sunt încurajaţi să selecteze orice subiect/temă de investigaţii ce ţine de utilizarea ineficientă a banilor publici cu condiţia ca acesta să corespundă scopului şi obiectivelor Proiectului şi obiectivelor specificate pentru investigaţii, să fie de actualitate şi să reprezinte interes major pentru publicul larg.

 

Investigaţia jurnalistică va fi urmată de publicarea acesteia în mijloacele mass-media cu acoperire naţională şi va fi considerată finalizată după elaborarea, la două luni de la publicare, a unui studiu succint de impact privind reacţiile la investigaţia efectuată. Volumul publicaţiei nu va fi mai mic de 8 pagini convenţionale (2000 de caractere pagina).

 

Termenii de realizare a activităţilor enunţate: 15 martie – 31 august 2013

 

Valoarea maximă a granturilor este de 500 USD (inclusiv toate taxele aferente) 

 

Dosarul de înscriere la concurs va conţine:

  • CV-ul
  • Referinţe la două investigaţii publicate
  • Planul investigaţiei (Scopul, subiectul, persoanele/entităţile ce vor fi intervievate/investigate, termenul de realizare a investigaţiilor)

 

Dosarele vor fi transmise prin poşta sau depuse în plicuri sigilate până la 11 martie 2013, ora 17.00, la următoarea adresă: Institutului de Politici Publice, str. Puşkin 16/1, Chişinău, cu menţiunea „Concurs Investigaţii Jurnalistice”. Se acceptă transmiterea dosarelor prin mail pînă la aceiaşi dată limită la adresa ipp@ipp.md. Deschiderea dosarelor va avea loc la 09.00, 12 martie 2013 la Institutul de Politici Publice.

 

 

Persoană de contact: Iurie Pîntea, tel. 022 27 67 85, mob. 069 566 966, email: iurie_pintea@ipp.md

 

 
Share in:
google Delicious Digg Yahoo Twitter Netvibes linkedin
 
Home / Announcements / Concurs pentru realizarea unor investigaţii jurnalistice
 
top
Updated: 28.02.2018   //  Visits: 1790061
Institute for Public Policy Home ipp@ipp.md Contact Sitemap
Publication   /   Announcements   /   Events   /   References links
Phone. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Made by Trimaran