RSS
Home Page
Contact
Sitemap
 
 
Home / Publication / All publications / Aportul societăţii civile şi al sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale Obiectivelorde Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova (8 studii)
Aportul societăţii civile şi al sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale Obiectivelorde Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova (8 studii)
07.11.2012, 15:02
Text:
Print

Tatiana Gribincea, Reducerea sărăciei extreme şi a foamei - studiul RO

 

Anatol Gremalschi, Asigurarea accesului la învăţămîntul general obligatoriu - studiul RO

 

Laurenţia Filipschi, Reducerea mortalităţii copiilor - studiul RO

 

Maria Ţăruş, Îmbunătăţirea sănătăţii materne - studiul RO

 

Tatiana Cernomoriţ, Combaterea HIV/SIDA, tuberculozei şi altor maladii - studiul RO

 

Iuliana Cantaragiu, Asigurarea unui mediu durabil - studiul RO

 

Elena Culiuc, Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare - studiul RO

 

Daniela Terzi-Barbaroşie, Promovarea egalităţii genurilor şi abilitarea femeilor - studiul RO

 
Share in:
google Delicious Digg Yahoo Twitter Netvibes linkedin
 
Home / Publication / All publications / Aportul societăţii civile şi al sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale Obiectivelorde Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova (8 studii)
 
top
Updated: 28.02.2018   //  Visits: 1634472
Institute for Public Policy Home ipp@ipp.md Contact Sitemap
Publication   /   Announcements   /   Events   /   References links
Phone. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Made by Trimaran