RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Prima / Anunţuri / Instituția privată Institutul de Politici Publice anunţă organizarea unui concurs de selectare a unei companii sociologice
Instituția privată Institutul de Politici Publice anunţă organizarea unui concurs de selectare a unei companii sociologice
30.01.2017, 10:07
Text:
Tipar

Instituția privată Institutul de Politici Publice anunţă organizarea unui concurs de selectare a unei instituţii ce va efectua cercetarea profilului de securitate a şase comunităţi selectate pentru participare la Proiectul Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA.

 Scopul acestui proiect este de a sprijini consolidarea securităţii comunitare prin promovarea implicării comunităţii în activitatea poliţienească comunitară și procesul de reformă a poliției.

Proiectul urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice:

-        Identificarea şi susţinerea implementării celor mai bune practici de cooperare dintre comunitate şi poliţie în contextul eforturilor de implementare a conceptului de activitate poliţienească comunitară (APC);

-        Crearea şi susţinerea activităţii Consiliilor (Grupurilor) de Securitate Comunitară (CSC) în 6 comunități selectate în funcţie de criterii geografice, demografice şi sociale specifice;

-        Formarea şi consolidarea capacităților de participare a comunității la activitatea polițienească bazată pe necesităţile comunităţii şi a parteneriatelor dintre poliţie şi comunitate în vederea consolidării securității comunitare.

Cu scopul creării unei baze de date necesare pentru implementarea modelelor, instrumentelor şi mecanismelor de APC în comunităţile selectate şi pilotarea activităţii CSC, urmează a fi desfăşurate cercetări de tip baseline care vor viza evaluarea situaţiei, preocupările, îngrijorările, percepţiile comunităţii şi cooperarea dintre cetăţeni și poliţie în comunităţile selectate.

Subiecte specifice de cercetare:

 -        Percepţia publică despre securitate la nivel de comunitate;

-        Rata de victimizare şi teama de criminalitate;

-        Rata de raportare a infracţiunilor şi crimelor;

-        Toleranţa în raport cu criminalitatea, încălcările ordinii publice, corupţia şi fenomenele antisociale;

-        Aşteptările cetăţenilor în domeniul securităţii, ordinii publice şi prevenirii criminalităţii;

-        Percepţia publică despre activitatea polițienească la nivel local;

-        Eficacitatea poliţiei locale;

-        Satisfacția cetăţenilor privind activitatea poliţiei la nivel local şi serviciile prestate de poliţie;

-        Caracterul și tipurile de contacte dintre cetăţeni și poliție la nivel local;

-        Corectitudinea comportamentului poliţiei în timpul acestor contacte;

-        Gradul şi modul de cooperare dintre cetăţeni și poliție la nivel local;

-        Aşteptările cetăţenilor privind cooperarea dintre politie şi comunitate;

-        Importanţa şi gradul de susţinere a eforturilor de cooperare între poliţie şi public;

-        Disponibilitatea de implicare în eforturile de consolidare a securităţii la nivel de comunitate;

-        Metode şi acţiuni pentru îmbunătăţirea cooperării dintre public și poliţie.

 

În baza cercetării va elabora un raport analitic cu analiza rezultatelor evaluării şi identificarea problemelor, oportunităților şi recomandărilor pentru cooperarea dintre poliţie şi comunitate. 

Raportul este destinat pentru a fi utilizat de Grupurile de Securitate Comunitară, APL, organizaţiile neguvernamentale (societăţii civile) şi Poliţie pentru a îmbunătăţi cooperarea dintre cetăţeni și poliție în comunităţile selectate.

Compania sociologică ce va fi selectată va îndeplini următoarele sarcini:

 1. Elaborarea metodologiei de cercetare şi chestionarului;
 2. Desfășurarea chestionării (cel puţin 1200 persoane) şi administrarea chestionarului;
 3. Desfăşurarea interviurilor aprofundate;
 4. Desfăşurarea discuțiilor în grup/focus-grupurilor;
 5. Întocmirea raportului de cercetare;
 6. Prezentarea raportului în cadrul unui eveniment public organizat de IPP.

Termenul de prezentare a raportului final, bazei de date şi a prezentării electronice este 20 martie 2017.

Pentru participare la concurs vor fi prezentate dosare de participare care vor include:

 • descrierea generală a instituţiei;
 • date concrete despre reţeaua de operatori;
 • date privind cercetările efectuate de instituţie în ultimii 3 ani, pînă în prezent;
 • descrierea generală a metodologiei de cercetare;
 • date despre schema de eşantionare (modalitatea de efectuare şi argumentarea ei);
 • date privind suma solicitată pentru efectuarea cercetării, fiind ataşat şi bugetul detaliat (care va conţine toate cheltuielile planificate ale cercetării);
 • programul general al cercetării şi activităţilor (cuprinse în perioada 1 februarie – 20 martie 2017).

Companiile interesate sunt invitate să depună oferta tipărită, semnată şi ştampilată la sediul Institutului de Politici Publice, str. Puşkin 16/1. De asemenea, oferta, în formă electronică (format DOC sau PDF), va fi expediată la adresa ipp@ipp.md. În rubrica scrisorii electronice “Subiectul” se va indica “Concurs - Compania sociologică - APC” .

Ofertele vor fi prezentate până pe data de 3 februarie a.c., ora 17.00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin scrisori electronice pe data de 7 februarie 2017.

Relaţii la  tel./fax.: 27 67 85 sau e-mail: maria_stratan@ipp.md Persoană de contact: Maria Stratan

 

 
Plaseaza articolul in:
google Delicious Digg Yahoo Twitter Netvibes linkedin
 
Prima / Anunţuri / Instituția privată Institutul de Politici Publice anunţă organizarea unui concurs de selectare a unei companii sociologice
 
Sus
Actualizat: 28.02.2018   //  Vizitatori: 1567617
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran