RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Prima / Publicaţii / Politici educaţionale / Conferința "e-Learning în agenda învățământului european. Cazul Slovaciei și Republicii Moldova"
Conferința "e-Learning în agenda învățământului european. Cazul Slovaciei și Republicii Moldova"
14.08.2013, 11:03
Text:
Tipar

În ultimii ani, Republica Moldova a înregistrat un progres semnificativ în utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în educație. Calculatoare și conectarea la Internet au devenit disponibile, practic, pentru toți elevii, studenții și cadrele didactice din diverse tipuri de instituţii de învăţământ.

Problemele legate de creșterea flexibilității de formare, implementarea abordărilor europene ce vizează extinderea instruirii asistate de calculator, creșterea eficienței utilizării instrumentelor digitale în educația de calitate au constituit subiectele centrale ale discuţiilor din cadrul Conferinței internaționale "e-Learning în agenda învățământului european. Cazul Slovacia și Republica Moldova ", care a avut loc pe data de 25 aprilie 2013 în Chișinău. Conferinţa a fost evenimentul de top al Proiectului "Modernizarea învățământului în Republica Moldova", finanțat din fondurile SlovakAid - Programul oficial de asistenţă pentru dezvoltare al Republicii Slovace ".

Acest proiect, cu o durată de doi ani, a fost implementat de Academia Istropolitana Nova (www.ainova.sk), o asociație civică slovacă, care a derulat astfel de proiecte începând cu anul 1996, într-o strânsă cooperare și coordonare cu partenerul sau din Moldova - Institutul de Politici Publice (www.ipp.md).

Specialişti cu experiență și profesori implicați în instruirea asistată de calculator din Republica Moldova și Slovacia au prezentat rapoarte axate pe abordări inovatoare, care permit soluţionarea eficientă a multiplelor probleme ce apar în procesul de implementare a instruirii asistate de calculator în învățământul secundar și cel terțiar, propunând soluții viabile pentru flexibilitatea de formare, creșterea eficienței și calității acesteia. În baza prevederilor Strategiei "Europa 2020", raportorii au prezentat atât perspectivele ce se deschise pentru instituțiile de învățământ ca urmare a punerii în aplicare a noilor tehnologii ai informaţiei şi comunicaţiilor în procesul de învățământ, cât și realizările practice ale multor colective didactice din Slovacia și Republica Moldova.

Materialele Conferinței au fost editate în limbile română și engleză în formă de publicație electronică, ce conține cele nouă rapoarte de bază, prezentate în cadrul şedinţelor plenare. Se preconizează că această publicația electronică va de un real folos cadrelor didactice din școli și universități, factoriilor de decizie din sistemul de învățământ, cercetătorilor si practicienilor, care utilizează mijloacele instruirii asistate de calculator în practica pedagogică cotidiană.

Pe lângă conferință și editarea publicaţiilor electronice, în cadrul proiect au mai fost organizate două cursuri de perfecţionare a formatorilor de cadre didactice din Moldova și un atelier de lucru. În rezultatul activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului au fost editate două manuale în limba română – unul de e-Educație și altul de instrumente interactive de e-learning, care au fost tipărite și distribuite instituțiilor de învăţământ și persoanelor implicate în procesul de predare asistată de calculator din Republica Moldova.

 

Conferinţa a fost organizată cu suportul financiar al Agenţiei SlovakAid în cadrul Proiectului SAMRS/2011/04/04 “Modernizarea educaţiei în Moldova prin extinderea accesului la o educaţie flexibilă – instruirea cadrelor didactice şi a studenţilor în domeniul e-educaţiei”

 

Culegerea de articole, prezentată la Conferinşa internaţională din Chişinău, Moldova, 23 aprilie 2013

 
Plaseaza articolul in:
google Delicious Digg Yahoo Twitter Netvibes linkedin
 
Prima / Publicaţii / Politici educaţionale / Conferința "e-Learning în agenda învățământului european. Cazul Slovaciei și Republicii Moldova"
 
Sus
Actualizat: 28.02.2018   //  Vizitatori: 1634314
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran