RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Prima / Proiecte IPP / TOATE PROIECTELE / Proiectul "Observatorul societății civile în reformarea educației"
Proiectul "Observatorul societății civile în reformarea educației"
25.01.2016, 09:33
Text:
Tipar

Proiectul  Observatorul societății civile în reformarea educației”

Proiectul îşi propune să contribuie la sporirea contribuției societății civile la orientarea politicilor educaționale spre dezvoltarea unui învățământ pentru toți şi pentru fiecare prin: (i) elaborarea şi diseminarea trimestrială de către un Consiliu de experţi în domeniul educaţiei a policy briefs;

·     elaborarea şi publicarea de studii de politici educaţionale;

·     efectuarea unui sondaj reprezentativ la nivel naţional referitor la integritatea în învăţământ şi diseminarea rezultatelor acestuia;

·     organizarea de dezbateri publice;

· cartografierea instituţiilor de învăţământ şi publicarea pe Portalul Web al Educaţiei a infograficelor ce vor oferi elevilor, părinţilor, comunităţilor, organizaţiilor societăţii civile rezultatele învăţării şi eficienţa fiecărei din cele circa 1400 de instituţii de învăţământ general;

·            mobilizarea opiniei publice prin publicarea articolelor în presa scrisă şi punerea pe posturile cu acoperire naţională a emisiunilor radio şi TV în sprijinul agendei reformatoare în domeniul educației.

Scopul proiectului  constă în sporirea contribuției societății civile la orientarea politicilor educaționale spre dezvoltarea unui învățământ pentru toți şi pentru fiecare.

Obiectivele proiectului includ:

·     monitorizarea reformelor în educaţie şi racordarea acestora la cerinţele unei societăți a cunoașterii în devenire;

·     diminuarea corupţiei în educaţie, promovarea eticii pedagogice şi a integrității academice;

·     creşterea transparenței şi mobilizarea opiniei publice în susţinerea reformelor în educaţie.

 

Activitățile de bază propuse spre implementare sunt grupate în următoarele categorii:

·     Elaborarea trimestrială de către un Consiliu de experţi a policy briefs, în care se va analiza mersul reformelor în educație, vor fi identificate eventualele constrângeri şi propuse recomandări pentru menţinerea cursului actual al acestora.

·     Elaborarea studiilor de politici educaţionale "Modernizarea şi eficientizarea învăţământului general: un an de implementare a Codului Educației" şi "Extinderea accesului la o educaţie de calitate".

·     Desfăşurarea şi diseminarea rezultatelor sondajului sociologic reprezentativ la nivel național "Etica şi integritatea academică în învățământul general".

·     Colectarea, sistematizarea şi diseminarea datelor referitoare la rezultatele învățării, calitatea educației şi eficiența instituțiilor de învățământ.

·     Organizarea de dezbateri publice a documentelor de politici educaţionale.

·            Promovarea viziunilor şi recomandărilor societăţii civile privind politicile educaţionale şi impactul acestora.

Rezultatele proiectului:

·     Policy brief elaborate şi diseminate – 4;

·     Studii de politici elaborate şi publicate - 2;

·     Articole în presa scrisă elaborate şi publicate - 2;.

·     Emisiuni radio puse pe post – 2;

·     Emisiuni TV puse pe post – 2;

·     Portal Web cu infografice despre rezultatele învăţării şi eficienţa fiecare instituţie de învăţământ, accesibile prin Internet. 

Articole în presa scrisă

1. Reformarea domeniului educației poate genera performanțe. Univers Pedagogic Pro. Nr. 3, 21 ianuarie 2016

2. Unde-i relevanța așteptată a liceului? Făclia, Nr. 3, 22 ianuarie 2016

3. Învățămîntul liceal - avantaje și riscuri. Făclia, Nr. 6, 12 februarie 2016

4. Cod de etica pentru saraci. Jurnal de Chisinau, Nr. 12, 1 aprilie 2016.
5. Colectarea banilor in scoli: intre transparenta si standarde. Timpul, Nr. 12, 1 aprilie 2016.
6. Atestarea nu mai prezintă interesul de căndva? Făclia, nr. 36, 30 septembrie 2016
7. Calitatea educației în Moldova. Univers Pedagogic Pro, nr. 32, 15 septembrie 2016
 
Emisiuni TV
1. Realitatea TV, 18 aprilie 2016. Emisiunea "Realitatea azi", "Cod de etica pentru profesori".
2. Moldova 1. Emisiunea "Moldova în direct", "BAC 2016"
http://trm.md/ro/moldova-in-direct/moldova-in-direct-emisiune-din-31-mai-2016/

Policy Brief
1. Manualul naţional: avem noi oare manuale şcolare de calitate?, autor Mircea Ciobanu, aici
2. Eficientizarea sistemului de evaluare a competențelor elevilor: învățarea fără note, autor Mariana Marin, aici
3. Relevanţa educaţiei: marketingul profesiilor în şcoală, autor Dumitru Slonovschi, aici
4.  Educația și dezvoltarea economică, autor Victor Ciobanu, aici
 
Studii de politici publice
1. Modernizarea și eficientizarea învățămîntului gneral, studiu, aici
2. Extinderea accesului la o educație de calitate: obiective ambițioase, dar greu de atins. Studiu de politici educaționale, aici

18.05.2016 - Masa Rotundă " Noul Cod al Educaţiei: de la intenţii la realizări. Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul general"

Agenda, aici

Comunicat de presa, aici

Discuții publice, aici

Prezentare - Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice din învățămîntul general, aici

Proiect de document - Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice din învățămîntul general, aici

Prezentare - Standarde de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățămîntul general, aici

Proiect de document - Standarde de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățămîntul general, aici

Prezentare - Nivelul de calificare a cadrelor din învățămînt și rezultatele învățării, aici

 

,

 

14.06.2016 - Prezentarea publică a studiului sociologic "Etica și integritatea academică în învățămîntul general"

Comunicat de presa, aici

Prezentarea publica a studiului sociologic, aici

Studiul sociologic integral, aici

Studiul sociologic - anexe, aici

 

26.11.2016 − Masa Rotundă "Reforma învăţământului general: acces, incluziune, performanţă şi participare"

 

Agenda, aici 

 

Comunicat de presa, aici

Prezentare - Extinderea accesului la o educatie de calitate: obiective ambitioasa, dar greu de atins, aici

Prezentare - Eficientizarea sistemului de evaluare a competentelor elevilor: invatarea fara note, aici

Prezentare - Lucrul in grup: Proiectul unui nou Plan-cadru pentru invatamintul primar, gimnazial si liceal, aici

, , ,  

  

 

  

 

 

 
Plaseaza articolul in:
google Delicious Digg Yahoo Twitter Netvibes linkedin
 
Prima / Proiecte IPP / TOATE PROIECTELE / Proiectul "Observatorul societății civile în reformarea educației"
 
Sus
Actualizat: 28.02.2018   //  Vizitatori: 1656423
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran