Licitatie de selectare a două instituţii pentru realizarea în paralel în ziua de 29 iulie 2009 a unui sondaj la ieşirea din cabina de vot "exit poll".
01.07.2009, 00:00 IPP,

Invitaţie la licitaţie

Institutul de Politici Publice anunţă organizarea unei licitaţii în vederea alegerii a două instituţii care vor obţine finanţare pentru realizarea în paralel în ziua de 29 iulie 2009 a unui sondaj la ieşirea din cabina de vot („exit poll") cu scopul de a oferi publicului o estimare a rezultatelor finale ale alegerilor generale anticipate pentru Parlamentul Republicii Moldova, în condiţii controlate de eroare statistică.

Dosarele vor include:

 1.  descrierea generală a instituţiei;
 2.  date concrete despre reţeaua de operatori;
 3. date privind cercetările efectuate de instituţie în ultimii 3 ani, pînă în prezent;
 4. date despre schema de eşantionare (modalitatea de efectuare şi argumentarea ei);
 5. date privind suma solicitată pentru efectuarea cercetării, fiind ataşat şi bugetul detaliat (care va conţine toate cheltuielile planificate ale cercetării);
 6. programul detaliat al cercetării şi activităţilor (cuprinse în perioada iulie 2009);
 7. consideraţii şi propuneri privind chestionarul sondajului la ieşirea din cabina de vot.

  

 1. Instituţiile vor da dovada:
 • capacităţilor suficiente (umane, spaţiu, echipament, logistică) pentru realizarea sondajului;
 • a experienţei realizării unor cercetări sociologice de amploare (cu referinţele respective);
 • capacităţii de a prezenta primele rezultate la ora 21.00 la 29 iulie 2009.

 

Parametrii generali de desfăşurare a sondajului la ieşirea din cabina de vot sunt următorii:

 • eşantionul va trebui să corespundă principiului de reprezentativitate naţională şi să cuprindă cel puţin 100 de secţii electorale;
 • cercetările vor fi realizate cu acelaşi chestionar;
 • instituţia va efectua cercetarea cu propriile sale reţele de operatori;
 • rezultatele finale vor fi prezentate în formă de raport analitic.  

 Dosarul va fi prezentat in plic/fişier sigilat, asupra căruia vor fi indicate denumirea şi adresa instituţiei.

 

Dosarele se pot depune pînă la 7 iulie 2009, ora 17. 00 la adresa:

Institutul de Politici Publice, Chişinău, str. Puşchin 16/1.

Relaţii la tel./fax.: 27 67 86; (doamna Raisa Guţu)

Tel. 222 503; 222 504 (Viorel Cibotaru)

e-mail: viorel_cibotaru@ipp.md, ipp@ipp.md.

Consultant de program dr. V. Cibotaru.

 

Şedinţa de examinare a rezultatelor licitaţiei va avea loc la 8 iulie 2009, ora 10.00, în incinta IPP.

 

 

 

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2021 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.