Concurs pentru selectarea audienţilor pentru programul din 2009
25.09.2008, 00:00

Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESPM) anunţă un concurs pentru selectarea audienţilor pentru programul din 2009. IESPM desfăşoară activitatea instructiv-formativă, avînd drept scop principal promovarea unei veritabile culturi democratice şi a valorilor europene în societatea moldovenească.

Pe parcursul acestui an vor fi organizate trei seminare internaţionale la Chişinău (consecutiv, timp de trei zile fiecare, în decembrie, februarie şi mai – datele for fi comunicate ulterior) şi în încheiere toţi audienţii IESPM vor participa la cea de a patra Universitate de Vară a Şcolilor de Studii Politice din Europa de Sud Est în incinta Consiliului Europei la Strasbourg, Franţa (iunie - iulie 2009).

În cadrul seminarelor vor fi discutate subiecte actuale despre problemele cu care se confruntă Republica Moldova în eforturile de a reveni pe făgaşul dezvoltării europene, precum şi alte aspecte legate de transformările democratice, procesul de modernizare şi calitatea democraţiei reprezentative în ţară, funcţionarea instituţiilor democratice şi reformele social-economice, rolul sectorului asociativ în realizarea controlului democratic asupra puterii şi stabilizarea democratică a Moldovei, etc. Audienţii Institutului European de Studii Politice vor avea prilejul să facă cunoştinţă, în cadrul acestor seminare, cu viziunile unor experţi notorii din Europa şi Statele Unite, referitoare la procesul de democratizare în ţările din Estul Europei aflate în procesul de consolidare a economiei de piaţă. Succesul seminarelor organizate de către Institut se datorează caracterului interactiv ce favorizează comunicarea eficientă, schimbul de păreri şi experienţă între participanţi.

Audienţii IESPM sunt selectaţi în bază de concurs care se desfasoara în doua etape. La prima etapă aplicanţii vor completa un formular şi-l vor expedia pe adresa IESPM. Versiunea electronică a formularului este ataşată acestui mesaj sau poate fi solicitată la adresa de e-mail indicată mai jos. La etapa a doua a concursului persoanele selectate în baza formularelor de aplicare vor fi invitate la un interviu. Candidatii care vor sustine cu succes interviul vor semna un Acord de participare la activităţile IESPM. Audienţii care vor absolvi cu succes programul IESPM vor obţine Diploma de participare la Universitatea de Vară a Şcolilor de Studii Politice din Europa de Sud Est certificată de Secretarul General al Consiliului Europei.

IESPM aşteaptă aplicaţii de la persoane care:

 • au demonstrat progrese profesionale importante în următoarele domenii: activitate politică; administraţia publică centrală şi locală; cercetări ştiinţifice; educaţie; sectorul asociativ; business; mass media; justiţia;
 • ocupă poziţii publice active; sunt vizibili în spaţiul public;
 • vor aplica cunoştinţele obţinute în activităţi profesionale cotidiene;
 • au vărsta de pînă la 35 de ani (cu mici excepţii – pînă la 40 de ani)

Persoana care recomandă îşi asumă responsabilitatea pentru delegarea audientului la lucrările seminarelor şi trebuie să fie disponibilă, în caz de necesitate, să ofere comisiei de selectare unele date suplimentare despre candidat.

Persoana care recomandă este solicitată să ateste următoarele caracteristici ale aplicantului:

 • să fie capabil să abordeze în mod efectiv problemele sociale dificile;
 • să posede viziuni strategice;
 • să demonstreze performanţe în practică;
 • să contribuie la formarea încrederii la alte persoane în capacităţile sale organizatorice;
 • să posede capacitatea de a deveni cunoscut în afara comunităţii sau domeniului propriu de activitate;
 • să posede potenţial de dezvoltare în contextul oricărui efort individual;
 • să posede calităţi demne de urmat şi să dorească să înveţe de la alte persoane.

Toate cheltuielile aferente participării audienţilor la activităţile Institutului vor fi acoperite integral de IESPM. Termenul limită de aplicare pentru IESPM este 10 octombrie 2008. Persoana de contact este Ana Revenco, tel/fax: 222504, 222509, mob. 069331092, e-mail: ana.revenco@gmail.com

Viorel Cibotaru

Directorul Institutului European de Studii Politice din Moldova

Formular de aplicare

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2021 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.