Concurs pentru selectarea audienţilor pentru programul din 2008
05.02.2008, 00:00

Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESPM) anunţă un concurs pentru selectarea
audienţilor pentru programul din 2008. IESPM desfăşoară activitatea
instructiv-formativa, avînd drept scop principal promovarea unei veritabile
culturi democratice şi a valorilor europene în societatea
moldovenească.
Pe parcursul acestui an vor fi organizate trei seminare internaţionale
la Chişinău (consecutiv, timp de trei zile fiecare, în martie, mai şi
iunie - datele for fi comunicate ulterior) şi în incheiere vom participa
la cea de a treia Universitate de Vară a Şcolilor de Studii Politice din
Europa de Sud Est în incinta Consiliului Europei la Strasbourg,
Franţa (29 iunie - 4 iulie 2008).
În cadrul seminarelor vor fi discutate subiecte actuale despre problemele cu care se
confruntă Republica Moldova în eforturile de a reveni pe fagaşul
dezvoltării europene, precum şi alte aspecte legate de transformările democratice,
procesul de modernizare şi calitatea democraţiei reprezentative în
ţară, funcţionarea instituţiilor democratice şi reformele social-economice,
rolul sectorului asociativ în realizarea controlului democratic asupra
puterii si stabilizarea democratică a Moldovei, etc. Audienţii Institutului
European de Studii Politice vor avea prilejul să facă cunoştinţă, în cadrul acestor seminare,
cu viziunile unor experţi notorii din Europa şi Statele Unite, referitoare la
procesul de democratizare în ţările din Estul Europei aflate în
tranziţie spre economia de piaţă. Succesul seminarelor organizate de
către Institut se datorează caracterului interactiv, ce favorizează comunicarea
eficientă şi schimbul de păreri şi experienţa între participanţi.

Audienţii IESPM sunt selectaţi în baza de concurs care se desfăşoară
în două etape. La prima etapă aplicanţii vor completa un formular de
aplicare şi-l vor expedia pe adresa IESPM. Versiunea electronică a formularului
este ataşată acestui mesaj sau poate fi solicitată la adresele indicate mai jos.
La etapa a doua a concursului persoanele selectate în baza
formularelor de aplicare vor susţine un interviu. Candidaţii care vor
susţine cu succes interviul vor semna un Acord de participare la
activităţile IESPM.

IESPM asteaptă aplicaţii de la persoane care:
" au demonstrat progrese profesionale importante în următoarele domenii:
activitate politică; administraţia publică centrală şi locală;
cercetări ştiinţifice; educaţie; sectorul asociativ; business; mass
media; justiţia;
" ocupă poziţii publice active; sunt vizibili în spaţiul public;
" vor aplica cunostintele obtinute in activitati profesionale cotidiene;
" au virsta de pina la 35 de ani (cu mici excepţii - pina la 40 de ani).

Persoana care recomandă îsi asumă responsabilitatea pentru delegarea audientului la
lucrările seminarelor şi trebuie să fie disponibili, în caz de
necesitate, să ofere comisiei de selectare unele date suplimentare despre candidat.

Persoana care recomandă este solicitată să ateste următoarele caracteristici ale aplicantului:
" să fie capabil să abordeze în mod efectiv problemele sociale dificile;
" să posede viziuni strategice;
" să demonstreze performanţe în practică;
" să contribuie la formarea încrederii la alte persoane în
capacităţile sale organizatorice;ţ
" să posede capacitatea de a deveni cunoscut în afara comunităii sau domeniului propriu de activitate;
" să posede potenţial de dezvoltare în contextul oricărui efort individual;
" să posede calităţi demne de urmat şi să dorească să înveţe de la alte persoane.

Toate cheltuielile aferente participării audienţilor la activităţile Institutului
vor fi acoperite integral de IESPM. Termenul limită de aplicare pentru
IESPM este 25 februarie 2008.
Persoanele de contact sunt Ana Revenco, tel/fax: 222504, e-mail:
revenco_ana@yahoo.com şi Ion Culeac ion_culeac51@yahoo.com

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2021 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.