Concurs de selectare a experţilor pentru elaborarea studiilor în domeniul reformării sistemului educaţional
29.08.2007, 00:00 IPP,

Instituţia obştească „Institutul de Politici Publice” anunţă un concurs de selectare a experţilor pentru elaborarea studiilor în următoarele domenii:

· Rolul educaţiei de calitate în dezvoltarea umană.

· Accesul la studii de calitate în Republica Moldova

· Impactul reformelor din sistemul educaţional din Republica Modlova asupra calităţii educaţiei

· Integrarea sistemului educaţional din Republica Mopldova în spaţiul european al cunoaşterii

· Răspunsul sistemului educaţional din Republica Modova la provocările societăţii informaţionale

· Receptivitatea sistemului educaţional din Republica Modova la nevoile societăţii şi cerinţele pieţii muncii

· Combaterea corupţiei şi a plăţilor informale în învăţămînt

· Formarea iniţială şi continua a cadrelor didactice pentru învăţămîntul secundar profesional, mediu de specialitate şi cel superior

· Rolul societăţii civile în reformarea sistemului educaţional

Studiile vor fi elaborate pornind de la rolul sistemului educaţional în asigurarea competitivităţii Republicii Moldova pe arena internaţională, în special, prin îmbunătăţirea capacităţii de inovare şi adaptare a capitalului uman şi sporirea productivităţii muncii.

Doritorii de a participa la concurs sînt rugaţi să trimită CV-ul şi planul eventualului studiu (exact o pagină de formatul A4, font Times New Roman, 12 pt) pe adresa Anatol_Gremalschi@ipp.md.

Persoanele selectate vor fi anunţate prin intermediul poştei electronice. Data limită pentru depunerea dosarelor este 20 septembrie 2007. Informaţii detaliate despre activităţile Institutului de Politici Publice pot fi găsite pe pagina web www.ipp.md.

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2021 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.