Asigurarea calităţii învăţămîntului universitar din Republica Moldova
13.11.2006, 00:00

Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova

Consiliul Rectorilor

din Republica Moldova

Institutul

de Politici Publice

Asigurarea calităţii învăţămîntului universitar din Republica Moldova

Sesiune de perfecţionare

Chişinău, 24-25 noiembrie, 2006

Ministerul Educaţiei şi Tineretului din Republica Moldova, Consiliul Rectorilor din Republica Moldova şi Institutul de Politici Publice organizează o Sesiune de perfecţionare pentru factorii de decizie şi managerii universitari, responsabili de elaborarea şi implementarea politicilor educaţionale, destinate restructurării învăţământului superior conform cerinţelor Procesului Bologna. În cadrul Sesiunii de perfecţionare vor fi abordate următoarele subiecte:

· Cum sa evaluăm calitatea studiilor universitare?

· Ce trebuie să facă universităţile pentru a garanta studii de calitate?

· Care pot fi efectele implementării sistemului de management al calităţii asupra dezvoltării universităţilor din Republica Moldova?

· Ce prevede Procesul de la Bologna în domeniul managementului calităţii?

· Cum poate fi perfecţionalt cadrul juridic referitor la asigurarea calităţii învăţămîntului universitar?

Se preconizează ca Sesiunea de perfecţionare să fie organizată pe şedinţe, fiecare şedinţă incluzând:

· un raport de bază (30-40 de minute), prezentat de experţi invitaţi;

· studii de caz (10-15 minute), prezentate de cadrele manageriale şi didactice din universităţi;

· discuţii (20-30 de minute).

Doritorii de a participa la Sesiune sunt rugaţi să completeze Formularul de participare alăturat, care trebuie prezentat pâna la 20 noiembrie 2006 la Consiliul Rectorilor din Republica Moldova, doamnei Inga Cernat, secretară a Consiliului Rectorilor.

E-mail: cernatinga@yahoo.com

Tel/fax: 57.76.01, GSM: 069788628


FORMULAR DE PARTICIPARE

Numele şi prenumele ……………………………………………………………....

Titlul ştiinţifico-didactic ...………………………………………………………....

Instituţia ………………………………...………………………………….....…....

Postul ocupat în cadrul instituţiei…………………………………………………...

Telefon ………….. Fax ………………… E-mail …..…………………………...

Doriţi să prezentaţi o comunicare în cadrul Sesiunii ….da / nu (a se sublinia)

Titlul comunicării ………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………....

Tipul comunicării ..............raport de bază / studiu de caz (a se sublinia)

Data……………………… Semnătura……………………….....

Rugăm să expediaţi Formularul de participare pîna la 20 noiembrie 2006 la Consiliul Rectorilor din Republica Moldova, doamnei Inga Cernat, secretară a Consiliului Rectorilor.

E-mail: cernatinga@yahoo.com

Tel/fax: 57.76.01, GSM: 069788628

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2021 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.