Colaborarea Republicii Moldova in CSI.
28.03.2006, 00:00

Institutul de Politici Publice anunţă un concurs de granturi individuale pentru elaborarea a 10 studii cu privire la colaborarea Republicii Moldova în cadrul Comunităţii Statelor Independente. Scopul studiilor pe temele indicate mai jos este de a analiza aspectele pozitive şi negative ale colaborării multilaterale a Moldovei în CSI pentru elaborarea recomandărilor cu privire la continuarea colaborării Republicii Moldova în CSI.

Fiecare studiu trebuie să conţină, în afara părţii analitice, şi compartimentele privind aspectele negative, aspectele pozitive şi recomandări pentru ameliorarea situaţiei. Volumul fiecărui studiu – aproximativ 25-30 pagini de text cu fontul Times New Roman 12, cu un interval între rînduri. Termenul limită pentru prezentarea studiilor este 4 septembrie 2006.

Persoanele interesate vor prezenta la IPP personal, prin poştă obişnuită sau poştă electronică (la adresa valeriu_gheorghiu@ipp.md) CV cu lista lucrărilor relevante pentru tema aleasă. Termenul limită de recepţionare a ofertelor este 3 mai 2006. Informaţii suplimentare la telefonul la 276785 (Valeriu Gheorghiu).


LISTA STUDIILOR PE TEMA
„COLABORAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN CSI”

Partea I. Aderarea Republicii Moldova la Comunitatea Statelor Independente şi evaluarea relaţiilor bilaterale şi comunitare ale Moldovei în CSI

I.1. Scopurile şi motivele reale ale creării CSI. Caracteristica CSI ca structură de cooperare regională. Evoluţia cooperării multilaterale în cadrul CSI.

Situaţia politică şi social-economică din URSS în a doua jumătate a anilor 80. Evoluţii în Europa şi în lume. Destrămarea Pactului de la Varşovia, evenimentele din Iugoslavia.
Evoluţii în republicile sovietice. Apariţia conflictelor şi a regiunilor separatiste. Tentativele de reformare a URSS. Crearea CSI.

I.2. Motivele aderării Republicii Moldova la CSI şi evoluţia generală a relaţiilor Republicii Moldova pe plan comunitar.

Situaţia economică şi social-politică din Republica Moldova. Transnistria, Găgăuzia, Taraclia. Conjunctura internaţională europeană. Relaţiile cu ţările vecine România şi Ukraina. Relaţiile cu Federaţia Rusă. Poziţia SUA şi UE faţă de fostele republici sovietice. Aderarea Moldovei la CSI.

I.3. Relaţiile bilaterale ale Republicii Moldova cu statele-membre ale CSI. Influenţa factorului comunitar.

Relaţiile bilaterale ale Republicii Moldova cu statele membre ale CSI. Relaţiile cu Federaţia Rusă şi Ukraina. Rolul Rusiei în promovarea cooperării multilaterale în cadrul CSI. Structurile subregionale din cadrul CSI (Uniunea Rusia-Belarusi, Uniunea statelor central asiatice, Uniunea vamală etc., Uniunea economică euro-asiatică, GUAM, Spaţiul economic unic etc.), poziţia Moldovei în fiecare caz.

Partea II. Rezultatele cooperării multilaterale a Republicii Moldova în cadrul CSI

II.1. Dialogul politic

II.2. Cooperarea şi dezvoltarea economică.

II.3. Securitatea energetică a ţării.

II.4. Circulaţia capitalurilor, serviciilor, mărfurilor şi persoanelor.

II.5. Securitatea politică şi conflictele interne.

II.6. Cooperarea în domeniul umanitar şi al culturii.

II.7. Influenţa cooperării în cadrul CSI asupra relaţiilor cu alte ţări şi structuri internaţionale.

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2021 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.