Calitatea învăţămîntului superior şi rigorile pieţii muncii
17.03.2006, 00:00 IPP,

Institutul de Politici Publice

Anunţă un concurs de granturi pentru elaborarea studiilor în următoarele domenii:

- Calitatea învăţămîntului superior în viziunea comunităţii academice

- Calitatea învăţămîntului superior şi rigorile pieţii muncii

- Statutul instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova în viziunea guvernării şi a societăţii civile

- Evaluarea calităţii şi acreditarea instiuţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova

- Recunoaşterea internaţională a actelor de studii superioare eliberate în Republica Moldova, profilurile umanistic, real şi medical

- Echitatea socială şi accesul la studii superioare de calitate în Republica Moldova

Doritorii de a participa la concurs sînt rugaţi să trimită CV-ul şi planul eventualului studiu (exact o pagină de formatul A4, font Times New Roman, 12 pt) pe adresa Anatol_Gremalschi@ipp.md. Persoanele selectate vor fi anunţate prin intermediul poştei electronice. Data limită pentru depunerea dosarelor este 17 aprilie 2006. Informaţii detaliate despre activităţile Institutului de Politici Publice pot fi gasite pe pagina web www.ipp.md.

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2021 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.