Concurs de selectare a unor experţi/unei organizaţii pentru elaborarea studiilor de politici publice
20.05.2013, 13:43

Concurs de selectare a unor de experţi/unei organizaţii

pentru elaborarea studiilor de politici publice

 

 

 

 

Institutul de Politici Publice anunţă un concurs de selectare a unor experţi/unei organizaţii pentru realizarea unor studii de politici publice privind rolul şi implicarea autorităţilor publice în   implementarea recomandărilor Curţii de Conturi.

 

Concursul este organizat în cadrul proiectului „Recomandările Curţii de Conturi: Advocacy pentru transparenţa şi eficienţa utilizării banilor publici” susţinut de Fundaţia Soros-Moldova.

 

Scopul Proiectului este de a contribui la creşterea transparenţei şi eficienţei utilizării banilor publici prin sporirea nivelului de implicare a societăţii civile în implementarea recomandărilor Curţii de Conturi.

 

Obiectivele Proiectului sunt:

-          creşterea gradului de conştientizare de către societate a necesităţii implicării active în promovarea executării recomandărilor Curţii de Conturi, ca mijloc de eficientizare a utilizării mijloacelor financiare publice;

-          susţinerea şi ridicarea nivelului de transparenţă a procesului de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi;

-          creşterea gradului de implicare a autorităţilor publice responsabile în procesul de supraveghere a  implementării recomandărilor Curţii de Conturi.

 

Context

 

Curtea de Conturi este unica autoritate publică care exercită controlul asupra formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public în calitate de instituţie supremă de audit.

 

În pofida faptului că conform legii Hotărârile Curţii de Conturi asupra rapoartelor de audit sunt “oficiale şi executorii pentru toate autorităţile publice şi pentru toate persoanele juridice şi fizice”, gradul de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi este foarte scăzut. 

 

Cercetările prealabile indică că principalele probleme care împiedică creşterea nivelului de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi sunt: (i) implicarea insuficientă a instituţiilor ierarhic superioare în implementarea recomandărilor transmise de Curtea de Conturi instituţiilor din subordine; (ii) implicarea insuficientă şi/sau tardivă a Guvernului şi Parlamentului în supravegherea activităţii instituţiilor centrale; (iii) ineficienţa practicilor şi reglementărilor existente în ceea ce priveşte evaluarea rezultatelor instituţiilor publice de către instituţiile ierarhic superioare şi, dacă e cazul, aplicarea sancţiunilor necesare faţă de conducerea acestora; (iv) nivelul insuficient de urmărire de către organele de drept a responsabililor de cauzarea prejudiciilor; (v) pregătirea profesională insuficientă a personalului, inclusiv conducerii instituţiilor publice, pentru a oferi un răspuns corespunzător la recomandările Curţii de Conturi.

 

 

 

 

 

 

Temele studiilor:

 

1. Raporturile dintre Curtea de Conturi şi autorităţile administraţiei publice centrale.

 

2. Raporturile dintre Curtea de Conturi şi Parlament. 

 

3. Raporturile dintre Curtea de Conturi şi organele de drept.

 

Studiile vor include:

-          analiza şi evaluarea cadrului juridic şi normativ al raporturilor dintre Curtea de Conturi şi instituţiile respective;

-          analiza şi evaluarea practicilor existente şi eficienţei cooperării dintre aceste instituţii;

-          identificarea şi analiza problemelor cheie;

-          identificarea experienţei relevante din ţările europene şi evidenţierea lecţiilor utile pentru Republica Moldova;

-          soluţii şi recomandări.

Volumul estimativ al fiecărui studiu 15-20 pagini convenţionale (2000 de caractere pagina).

 

Etapele elaborării studiilor:

-          Elaborarea structurii şi metodologiei –  7 zile după semnarea contractului;

-          Elaborarea studiului propriu zis şi recomandărilor de politici – 6 săptămâni după acceptarea structurii studiului şi metodologiei;

-          Discutarea constatărilor şi recomandărilor în cadrul unei mese rotunde cu actorii şi experţii relevanţi;

-          Încorporarea rezultatelor discuţiilor privind recomandările propuse în studiul final şi elaborarea unui policy brief;

-          Prezentarea publică a studiului.

 

 

Cerinţe faţă de aplicant:

-          studii superioare în domeniul juridic, economic sau administraţie publică;

-          experienţă relevantă în elaborarea studiilor analitice pe subiecte similare;

-          experienţa profesională în cadrul administraţiei publice va fi considerată un avantaj.

Dosarul de participare la concurs va conţine:

-          CV-ul aplicantului/organizaţiei cu indicarea experienţei relevante;

-          O scrisoare de motivare cu indicarea temei selectate şi viziunii autorului asupra problemei şi modului de elaborare a studiului;

-          Oferta financiară.

 

Data limită pentru depunere a dosarului este 26 mai 2013, ora 24.00. Dosarele vor fi transmise prin poşta sau depuse în plicuri sigilate la următoarea adresă: Institutul de Politici Publice, str. Puşkin 16/1, Chişinău, cu menţiunea „Concurs pentru elaborarea studiilor de politici publice”. Se acceptă transmiterea dosarelor prin email la adresa ipp@ipp.md.

 

Persoană de contact: Iurie Pîntea, tel. 27 67 85, mob. 069 566 966, email: iurie_pintea@ipp.md  

 

 

 

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2021 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.