Concurs de selectare a unor experţi pentru realizarea unor studii de monitorizare a implementării Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare 2011-2014”
01.04.2014, 15:10

Concursul este organizat în cadrul proiectului „Susţinerea Consiliului Naţional de Participare – Grupul de lucru Securitate şi Conflictul Transnistrean” susţinut financiar de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) prin intermediul Fundaţiei Est-Europene

Scopul studiilor: Determinarea nivelului de respectare a angajamentelor asumate în Programul de Guvernare.

Instrumente de monitorizare: Analiza documentelor guvernamentale, a studiilor de impact (realizate de actori ai societății civile) si a datelor statistice relevante.

 Domeniile supuse monitorizării:

-          Securitate naţională

-          Apărarea naţională

-          Ordinea publică

-          Politica Externă

-          Reintegrarea Ţării

-          Reforma Consiliului Suprem de Securitate

 

Elemente de monitorizare

-          Calitatea formulării programului de guvernare şi planurilor de acţiuni

-          Gradul de realizare a activităților planificate, analiza coraportului dintre acțiunile preconizate vizavi de cele implementate,

-          Gradul de realizare a indicatorilor de rezultat (impact),

-          Respectarea termenelor de implementare

-          Respectarea transparenței decizionale

-          Recomandări 

 

Termeni de realizare: 1-20 mai 2014

 

Cerinţe faţă de aplicant:

-          studii superioare în domeniu;

-          experienţă relevantă în elaborarea studiilor analitice pe subiecte similare.

Dosarul de participare la concurs va conţine:

-          CV-ul aplicantului cu indicarea experienţei relevante;

-          Oferta financiară.

 

Data limită pentru depunere a dosarului este 30 aprilie 2013. Dosarele vor fi transmise prin poşta la următoarea adresă: Institutul de Politici Publice, str. Puşkin 16/1, Chişinău, cu menţiunea „Concurs pentru elaborarea studiilor de politici publice”. Sunt acceptate dosare prin email la adresa: ipp@ipp.md  

 

 

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2021 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.