Concurs de selectare a experţilor pentru elaborarea sintezelor de politici educaţionale (policy briefs)
16.02.2017, 14:52

Institutul de Politici Publice (IPP) implementează Proiectul “Consolidarea colectivităţilor şcolare: creşterea rolului părinţilor şi comunităților în guvernarea educaţiei”. Sprijinul financiar este oferit în cadrul Proiectului Educațional al Fundaţiei Soros-Moldova de către Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă.

IPP anunţă un concurs de selectare a trei experţi ce vor elabora sinteze de politici educaţionale (policy brief).

În sintezele preconizate accentul se va pune pe evaluarea stării actuale a modalităţilor în care părinţii, organizaţiile obşteşti ale acestora, comunităţile, organizaţiile societăţii civile conlucrează şi participă la guvernarea instituţiilor de învăţământ, racordează oferta educaţională la nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei. O atenţie deosebită se va acorda culturii de participare a părinţilor în viaţa şcolii, identificării unor mijloace efective de încurajare a meritocraţiei, afirmării eticii academice, promovării integrităţii atât a cadrelor didactice, cât şi a părinţilor.

 

Sintezele de politici se vor baza pe analiza cadrului normativ-juridic în vigoare, pe practicile actuale din învăţământul general moldovenesc şi pe experienţa ţărilor cu tradiţii în domeniul unui învăţământ deschis şi receptiv la cerinţele societăţii moderne. Valoarea adăugată a sintezelor de politici va consta în recomandări de dezvoltare şi consolidare a politicilor educaţionale, de creştere a gradului de implicare a părinţilor, comunităţilor şi reprezentanţilor mediului de afaceri în educaţie.

 

Cerinţe faţă de candidaţi:

·         experienţă în elaborarea de studii/sinteze de politici educaţionale;

·         cunoaşterea experienţei internaţionale în domeniul  învăţământului primar, gimnazial şi liceal;

·         experienţă de lucru în cercetare, management educaţional sau în cadrul ONG-urilor active în domeniul educaţiei, vizibile la nivel naţional;

·         cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj.

Termenul de elaborare a sintezelor de politici: martie - septembrie 2017.

Limba în care va fi prezentată sinteza de politici: româna.

Volumul sintezei de politici: 20-25 de pagini (fără anexe), font Calibri, dimensiunea caracterelor 11 pt., spaţierea 1 interval.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită în formă electronică (format DOC sau PDF) CV-ul şi conceptul succint al sintezei de politici ce va fi elaborată (o singură pagină) pe adresa: ipp@ipp.md.

În rubrica scrisorii electronice “Subiectul” se va indica “Concurs - Sinteză de politici educaționale” .

Propunerile pot fi prezentate până pe data de 1 martie 2017, ora 17.00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin scrisori electronice pe data de 5 martie 2017.

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2021 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.