Exit Poll aprilie 2009
01.04.2009, 00:00 IPP, Accesari: 8735

Un grup de instituţii obşteşti şi private (Institutul de Politici Publice, Institutul European de Studii Politice din Moldova, Asociaţia pentru Democraţie Participativă, C.B.S. AXA şi IMAS Inc.), asociate în proiectul „Pentru alegeri mai transparente şi corecte: Exit poll 2009” („To a more transparent and fair elections: Exit poll 2009”), susţinut financiar de Fundaţia Eurasia din resursele acordate de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi) şi Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID) în cadrul acţiunilor electorale susţinute de „Coaliţia 2009”, desfăşoară în martie-aprilie 2009 o cercetare complexă a opiniei publice, care urmăreşte obiectivul studierii comportamentului electoral al populaţiei şi estimarea rezultatelor scrutinului electoral din 5 aprilie. Proiectul cuprinde următoarele etape:

elaborarea metodologiei sondajului;

cercetări preliminare privind eşantionul,

realizarea unui sondaj de calibrare a eşantionului;

mediatizarea procedurii de intervievare a respondenţilor în ziua alegerilor;

realizarea nemijlocită a sondajului de opinie la ieşire din cabina de votare;

prezentarea publică a rezultatelor cercetării;

analiza aprofundată a rezultatelor si publicarea acestora.

Această cercetare este una importantă din punctul de vedere al procesului de democratizare continuă a societăţii noastre în calea sa de integrare europeană, şi este considerată drept un element în instituirea unor alegeri libere, corecte şi transparente în ţara noastră, dar şi un pas înainte în dezvoltarea ştiinţifică a procesului de studiere a relaţiilor social-politice la etapa contemporană. Realizatorii proiectului consideră, că experienţa acumulată de ei la efectuarea unor cercetări similare la alegerile din 2005 şi 2007, precum şi multiplele exemple recente din alte ţări dezvoltate vor servi drept temelie pentru succesul sondajului preconizat.

În Republica Moldova există deja un spaţiu legislativ adecvat standardelor europene pentru desfăşurarea unor astfel de cercetări, există experienţa unei colaborări excelente cu Comisia Electorală Centrală şi comisiile de la sectoarele de votare, cu reprezentanţii partidelor politice, observatorii locali şi internaţionali, mass media. Astfel, prin Hotărîrea CEC nr. 2384 din 24 martie curent a fost aprobată efectuarea în ziua de 5 aprilie 2009 a sondajului la ieşirea din secţiile de votare, precum şi textul scrisorii cu instrucţiunile de care se vor conduce atît grupurile de operatori de interviu, cît şi membrii comisiilor electorale.

În cadrul campaniei mediatice realizatorii proiectului au lansat un apel către alegători de a susţine acest sondaj, de a fi cooperanţi cu operatorii în teren cînd vor fi rugaţi să răspundă la cîteva întrebări ale sondajului. În scopul diminuării ratei de refuzuri, evitării unor situaţii de frică de comunicare, fiecărui respondent îi este garantat anonimatul. Pentru susţinerea campaniei mediatice, au fost produse spoturi televizate şi radiofonice sociale cu caracter de educaţie electorală consacrate desfăşurării în ziua de 5 aprilie 2009 a sondajului „exit poll” şi o simulare a procedurii de chestionare.

Totodată, instituţiile implicate în proiect lansează astăzi un apel către toţi concurenţii electorali, către reprezentanţii autorităţilor publice, a partidelor politice şi a comunităţii de experţi, către colegii lor din sectorul asociativ şi mass media să susţină această campanie de educaţie civică, să se abţină în perioada de pînă la alegerile din 5 aprilie de la orice declaraţii împotriva acestui tip de cercetări ale opiniei publice, fapt ce ar putea influenţa negativ decizia unor potenţiali respondenţi de a participa la sondaj sau care ar putea periclita activitatea operatorilor instituţiilor sociologice.

Rezultatele sondajului vor fi date publicităţii imediat după închiderea secţiilor de votare la 21.00 în ziua de 5 aprilie 2009 într-o conferinţă publică.

Rezultatele finale EXIT POLL aprilie 2009

Baza de date EXIT POLL aprilie 2009

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2021 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.