Viziunea comunitatii academice asupra calitatii invatamantului superior in Republica Moldova
15.01.2007, 00:00 Aglaida Bolboceanu,

Calitatea studiilor este problema majoră a sistemului de învăţământul superior în Republica Moldova. Din acest punct de vedere Republica Moldova nu face disensiune cu ţările europene, care sunt şi ele preocupate de problema calităţii. Există premise politice şi psihosociale pentru soluţionarea problemei: tendinţa spre integrarea în Uniunea Europeană, trebuinţa de schimbare resimţită de comunitatea academică şi, cel puţin, de ambientul apropiat.

Politica de integrare, dar şi posibilităţile de ajutor financiar din partea diverselor organisme europene favorizează crearea unui cadru legislativ şi constituirea sistemelor structurale de asigurare a calităţii. În legătură cu aderarea Republicii Moldova la procesul de la Bologna, aceste aspecte ale reformei decurg accelerat, fără prea multe dificultăţi birocratice. Majoritatea Universităţilor au creat deja sisteme de management a calităţii, celelalte sunt în curs de formare. Totodată, ceea ce ar schimba în realitatea calitatea încă nu se resimte la nivel de subiect: calitatea procesului, a evaluării, condiţiile materiale şi morale de activitate a studenţilor. Deşi toate tratatele despre calitate şi experienţa existentă promovează ideia „calitatea costă”, nu este destul de clar, cine îşi va asuma aceste costuri şi când.

 

Studiul "Viziunea comunităţii academice asupra calităţii învăţămîntului superior în Republica Moldova" denotă necesitatea implicării mai largi a studenţilor şi profesorilor în procesul de îmbunătăţite a calităţii, nu doar în funcţia de executanţi ai sarcinilor stabilite de manageri, dar şi în postura de participanţi la luarea deciziilor şi la realizarea lor.

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2024 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.