Experiențe internaționale de implementare a activității polițienești comunitare - publicație (versiunea romană)
28.07.2017, 10:26

Această publicaţie oferă o sinteză a practicilor de implementare a conceptului
activităţii polițieneşti comunitare în Albania, Estonia, Letonia, Belgia şi Ucraina,
precum şi o descriere generală a modului de abordare a acestui concept în
cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Lucrarea
se bazează pe prezentările participanţilor la conferința internațională „Activitatea
polițienească bazată pe comunitate – cele mai bune practici europene”,
desfășurată la Chisinau pe data de 15 martie 2017 în cadrul proiectului „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”, şi oferă un cadru de reflecţie, exemple de bune practici şi recomandări utile pentru dezvoltarea şi implementarea conceptului de activitate comunitară în Republica Moldova.

Versiunea integrală, aici

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2023 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.