Proiectul "Consolidarea eforturilor societății pentru afirmarea unui învăţământ deschis, participativ, bazat pe performanță"
07.12.2015, 08:24

Scopul proiectului

Perfecţionarea politicilor educaţionale orientate spre afirmarea unui învăţământ deschis, bazat pe performanţă, meritocraţie şi incluziune, şi creşterea gradului de susţinere a acestora.

Obiectivele proiectului

 • Promovarea meritocraţiei si integrității academice prin dezvoltarea unor politici educaţionale de afirmare a unui învăţământ general orientat spre performanţă
 • Consolidarea capacităţilor umane în promovarea autonomiei instituţiilor de învăţământ şi creşterii gradului de participare a părinţilor, comunităţilor, reprezentanţilor societăţii civile în viaţa şcolii
 • Creşterea transparenţei în domeniul educaţiei
 • Informarea şi mobilizarea cetăţenilor în promovarea şi implementarea reformelor în învăţământul general obligatoriu

Activitățile de bază

 • Elaborarea şi publicarea studiilor de politici educaţionale în domeniile curriculumului naţional, autonomiei şi responsabilităţii publice a instituţiilor de învăţământ
 • Consolidarea capacităţilor umane prin instruirea membrilor consiliilor administrative şi conciliilor consultative ale direcţiilor raionale/municipale de învăţământ
 • Informarea şi mobilizarea cetăţenilor prin apariţii în mass media şi organizarea de mese rotunde 
 • Creşterea transparenţei în domeniul educaţiei, utilizând în acest scop instrumentarul informatic dezvoltat în cadrul proiectului precedent

Rezultatele scontate

 • Studii de politici elaborate şi publicate - 2
 • Membri ai consiliilor de administraţie ale direcţiilor raionale/municipale de învăţământ instruiţi - 30
 • Membri ai consiliilor consultative ale direcţiilor raionale/municipale de învăţământ instruiţi - 30
 • Apariţii în mass media - 6
 • Portal Web cu date deschise despre fiecare instituţie de învăţământ, accesibil prin Internet
 • Clip video elaborat şi difuzat

 

28.10.2015 - Conferinţa "Formarea competenţelor-cheie în învăţământul general: Provocări si constrângeri"

Agenda, aici

Competenţe-cheie - Prezentare, aici

Comunicat de presă - Institutul de Politici Publice, aici

Comunicat de presă - Ministerul Educaţiei, aici

Examene si Evaluări Naţionale - Prezentare, aici 

Metodologie Competenţe Digitale - Prezentare, aici

Metodologie Competenţe Digitale, aici

Poze, ,

 

10.11.2015 - Sesiunea de instruire a membrilor consiliilor de administrare ale direcţiilor raionale/municipale de învăţământ

Agenda, aici

Planul e-Educaţia 2020 - Prezentare, aici 

Metodologie Cadre de Conducere - Prezentare, aici

Proceduri Cadre de Conducere - Prezentare, aici 

Poze.

 

11.11. 2015 - Masa Rotundă "Educaţie pentru o societate a cunoaşterii: Cadrul de referinţă al noului Curriculum Naţional"

Agenda, aici 

Cadrul Naţional de Referinţă - Prezentare, aici

Activitatea 01, aici

Activitatea 02, aici

Activitatea 03, aici

Planul e-Educaţia 2020 - Prezentare, aici

Poze, ,

 

17.11.2015 - Sesiunea de instruire a membrilor consiliilor consultative ale direcţiilor raionale/municipale de învăţământ

Agenda, aici

Metodologie Cadre de Conducere - Prezentare, aici 

Fişa Standard 01, aici

Chestionar Elevii, aici

Comunicat de presă - Ministerul Educaţiei, aici 

Poză,

 

18.11.2015 - Masa Rotundă "Autonomia și responsabilitatea publică a instituției de învățământ"

Agenda, aici 

Concepţia Manualului Digital - Prezentare, aici

Standarde de dotare cu TIC - Prezentare, aici

Poză,

 

Studii de politici educaţionale

1.       Gremalschi , Anatol. Formarea competenţelor-cheie în învăţământul general: Provocări şi constrângeri. Chişinău: S. n., 2015. - 108 p., aici 

2.      Studiul "Educaţie pentru o societate a cunoaşterii: Cadrul de referinţă al noului Curriculum naţional",  Chişinău,  aici

 

Portalul "Date deschise despre învățământul general"

 Portalul va oferă posibilitatea să vizualizați informații referitoare la învățământul general la nivel de țară, raion, municipiu, UTA Găgăuzia și instituții distincte de învățământ.

Datele afișate au fost extrase din Baza de date a Sistemului de cartografiere a instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal al Ministerului Educației.

Informațiile în Baza de date au fost introduse de către fiecare din instituțiile de învățământ.

Adresa Portalului: http://sime.ctice.md/ 

 

 Clipul TV "Haide-ţi să ne implicăm"

 

Articole în presa scrisă

1.       Gremalschi, Anatol. Şcoala noastră formează competenţele-cheie cerute de o societate a cunoaşterii? Univers Pedagogic Pro. Nr. 41 (501), 19 noiembrie 2015; Nr. 42 (502), 26 noiembrie 2015, aici, aici

2.       Gremalschi, Anatol. Ce  înseamnă modernizarea învăţământului centrat pe competenţe? Făclia. Nr. 43, 20 noiembrie 2015, aici

 

Emisiuni TV

1.       TV Canal Regional, 19 septembrie 2015, Emisiunea Alternative, "Modernizarea sistemului de educaţie", aici

2.       TV Moldova 1, 7 octombrie 2015, Emisiunea "Moldova în direct", aici

Tel (+373 22) 27 67 85, 27 67 86
Fax (+373 22) 27 67 86
Email : ipp@ipp.md
Copyright © 2023 Institutul de Politici Publice. Toate Drepturile Rezervate.