RSS
Prima Pagina
Contact
Harta
 
 
Declaratie

Declaraţia reprezentanţilor societăţii civile cu privire la evoluţia situaţiei în raioanele de est ale Republicii Moldova

Declaraţiea unui grup de reprezentanţi ai societăţii civile cu privire la modalitatea de depasire a crizei politice

 

Observator

Observatorul Naţional în domeniul învăţămîntului profesional din Republica Moldova
Observatorul Naţional în domeniul învăţămîntului profesional din Republica Moldova face parte din reţeaua internaţională a centrelor de monitorizare din domeniul învăţământului profesional şi a fost înfiinţat de către Fundaţia Europeană de Formare Profesională (European Training Foundation) pentru ţările din Comunitatea Statelor Independente şi Mongolia.

Portalul CIVIC.MD: Activitati ONG, anunturi, granturi, job-uri, voluntariat, evenimente

Anunţuri
24.05.2016, 14:20
Cerere de ofertă pentru servicii de design și tipărire din partea Institutului de Politici Publice  
Institutul de Politici Publice din Republica Moldova (IPP) împreună cu partenerii săi: Institutul pentru Politici Publice din Romania, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din Romania, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova, implementează proiectul “Consolidarea capacității sistemului național din Republica Moldova în vederea combaterii fenomenului de discriminare prin intermediul participării societății civile” (Grant contract 2014/354-229/01.06/2015-31.01.2017). Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană prin Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului
11.05.2016, 13:44
Selectarea participanților la un curs la distanta in domeniul nediscriminarii pentru autoritatile publice locale  
Institiția privată Institutul de Politici Publice din Republica Moldova împreună cu partenerii săi: Institutul pentru Politici Publice din Romania, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării din Romania, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității din Republica Moldova, va organiza un curs la distanță în domeniul nediscriminării. În acest context, Institutul de Politici Publice din Republica Moldova selectează participanți la acest curs
19.02.2016, 12:18
Instituția privată Institutul de Politici Publice angajează un expert local în domeniul drepturilor omului
Termenul limita de aplicare - 16 martie 2016
Detalii: Anunţuri
Evenimente
23.05.2016, 10:51
Masa Rotundă "Noul Cod al Educaţiei: de la intenţii la realizări. Standardele de competență profesională ale cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul general"  
Proiectul “Observatorul societății civile în reformarea educației” Proiectul îşi propune să contribuie la sporirea contribuției societății civile la orientarea politicilor educaționale spre dezvoltarea unui învățământ pentru toți şi pentru fiecare prin: (i) elaborarea şi diseminarea trimestrială de către un Consiliu de experţi în domeniul educaţiei a policy briefs; · elaborarea şi publicarea de studii de politici educaţionale; · efectuarea unui sondaj reprezentativ la nivel naţional referitor la integritatea în învăţământ şi diseminarea rezultatelor acestuia; · organizarea de dezbateri publice; · cartografierea instituţiilor de învăţământ şi publicarea pe Portalul Web al Educaţiei a infograficelor ce vor oferi elevilor, părinţilor, comunităţilor, organizaţiilor societăţii civile rezultatele învăţării şi eficienţa fiecărei din cele circa 1400 de instituţii de învăţământ general; · mobilizarea opiniei publice prin publicarea articolelor în presa scrisă şi punerea pe posturile cu acoperire naţională a emisiunilor radio şi TV în sprijinul agendei reformatoare în domeniul educației. Scopul proiectului constă în sporirea contribuției societății civile la orientarea politicilor educaționale spre dezvoltarea unui învățământ pentru toți şi pentru fiecare.
28.04.2016, 16:53
Prezentarea publică a studiului sociologic "Impactul curupției asupra oportunităților de afirmare și carieră a femeilor din cadrul Administrației Publice Centrale din Republica Moldova"  
Cercetarea sociologică şi elaborarea Raportului analitic reprezinta un efort comun al Iniţiativei Globale Anti Corupţie a PNUD (Global Anti-Corruption Initiative - GAIN) cu sediul la New York, al Centrului regional PNUD pentru Europa şi CSI cu sediul la Istanbul şi al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova în cadrul proiectului „Concolidarea funcţiilor de prevenire şi analiză a corupţiei ale Centrului Naţional Anticorupţie”, implementat cu susţinerea financiară a Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei
27.04.2016, 08:08
Prezentarea publică a cercetării: Activitatea polițienească în Republica Moldova: percepții interne și externe  
Scopul acestei cercetări este de a oferi o bază factologică solidă şi o analiză complexă care ar permite părților interesate în procesul de implementare a reformei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne să ia decizii strategice importante privind transformarea poliţiei într-un serviciu public modern prin evaluarea eficienței politicilor implementate, impactului reformelor implementate, eficienţei serviciilor poliţieneşti şi gradului de respectare şi protejare a drepturilor omului.
19.04.2016, 09:59
Prezentarea publică a studiului privind nivelul de integrare al populației din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia în societatea din Republica Moldova (româna/rusa)

18.11.2015, 12:41
Sesiunea de instruire a membrilor consiliilor consultative ale direcţiilor raionale / municipale de învăţământ
Agenda, aici Prezentare. Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere. Fisa. Conducerea procesului de elaborare și implementare a proiectelor de dezvoltare a instituției de învățămînt în vederea promovării politicii educaționale naționale și locale Chestionar pentru elevi, aici
12.11.2015, 12:57
Masa rotundă "Educaţie pentru o societate a cunoaşterii: Cadrul de referinţă al noului Curriculum Naţional"
Agenda, aici Proiectul Cadrului de Referinta al Curriculumului National pentru invatamintul primar, gimnazial si liceal: provocari si oportunitati, aici Activitatea 1. Viziunea curriculumului national: atributele generice ale tinerilor cetateni, aici Activitatea 2. Competenţele-cheie dezvoltate prin Curriculumul Naţional în Republica Moldova, aici Activitatea 3. Competenţele-cheie dezvoltate prin Curriculumul Naţional în Republica Moldova, aici
14.01.2014, 10:48
Prezentarea publică a Studiului „Raporturile dintre Curtea de Conturi și organele de drept”
Chișinău, 14 decembrie. Autoritățile ce irosesc banii publici pot fi disciplinate printr-o strânsă colaborare între auditori și reprezentanții organelor de drept. Această concluzie a fost enunțată sâmbătă, 14 decembrie, în cadrul prezentării publice a Studiului „Raporturile dintre Curtea de Conturi și organele de drept”, elaborat de Institutul de Politici Publice.   Potrivit autorului studiului, expertul în drept financiar, Petru Balan, „relația de colaborare dintre Instituția Supremă de Audit și organele de drept, din punct de vedere normativ, este una bună,
14.01.2014, 10:32
Prezentarea publică a Studiului „Raporturile dinte Curtea de Conturi și Parlament”
    Chișinău, 3 decembrie. Calitatea gestionării finanțelor publice va spori, dacă Parlamentul se va implica activ în monitorizarea îndeplinirii recomandărilor Curții de Contui. Această concluzie a fost formulată marți, 3 decembrie, în cadrul prezentării publice a Studiului „Raporturile dinte Curtea de Conturi și Parlament”, realizat de Institutul de Politici Publice.   Potrivit autorului studiului, expertul în managementul finanțelor publice Vladimir Arachelov, cadrul normativ actual nu definește procedural și în mod exhaustiv relația dintre Parlament și Curtea de Conturi, fapt
21.08.2012, 16:00
Council of Experts Meeting - August 13th, 2012
The Moldovan Council of Experts held its third meeting in 2012 on August 13th. The expert discussed the latest developments regarding the Transnistrian conflict settlement process: -          the change of leadership in Tiraspol; -          high level official meetings between the leadership in Chisinau and the leadership in Tiraspol; -          the results of the 5+2 rounds of negotiations since their restart in autumn 2011. Amongst other the experts concluded that the election of a new leadership in Tiraspol didn’t take place amid some essential democratic
Detalii: Evenimente / Evenimente BSPN / Evenimente la proiectul recomandările CC
Proiecte
25.01.2016, 09:33
Proiectul "Observatorul societății civile în reformarea educației"
Proiectul îşi propune să contribuie la sporirea contribuției societății civile la orientarea politicilor educaționale spre dezvoltarea unui învățământ pentru toți şi pentru fiecare
Detalii: TOATE PROIECTELE
Publicaţii
22.07.2015, 10:15
Securitatea energetica a Republicii Moldova: Vulnerabilitati si perspective
Studiul integral, aici
30.06.2015, 10:10
Anti-corupţia în Moldova şi Ucraina - raport
Raportul, aici
31.03.2015, 14:45
Evaluarea gradului de implementare a Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului şi a impactului acesteia asupra reprezentanților organelor polițienești de nivel central și local
Acest raport a fost realizat cu suportul Fundaţiei Soros-Moldova în cadrul Proiectului "Garanții procesuale la etapa urmăririi penale”, realizat de Institutul de Politici Publice
23.01.2015, 08:56
Spinei, Ion. Politici educaţionale în evaluarea rezultatelor şcolare
Spinei, Ion. Politici educaţionale în evaluarea rezultatelor şcolare: Studiu de politici publice / Ion Spinei; Inst. de Politici Publice. – Chişinău: Lexon-Prim, 2014 (Tipografia Reclama). – 48 p., aici
Detalii: Toate publicaţiile
 
Barometrul Opiniei Publice
04.05.2016, 13:50
Barometrul Opiniei Publice, aprilie 2016  
Detalii: Barometrul Opiniei publice
Chestionar
Sustineţi ideea stabilirii prin lege a obligativităţii participării la orice scrutin electoral?
Da
Nu
Nu ştiu
Arhiva
Abonare la noutăţi
Abonare      Dezabonare
 
 
Sus
Actualizat: 24.05.2016   //  Vizitatori: 1093657
Institutul de Politici Publice Prima ipp@ipp.md Contact Harta
Publicaţii   /   Anunţuri   /   Evenimente   /   Referinţe utile
Tel. (+373 22) 27 67 85, 27 67 86 / Fax. (+373 22) 27 67 86
Creat de Trimaran