Secțiune: Strategia Națională ”Educație 2030”

Proiectul elaborării Strategiei Naționale ”Educație 2030” este realizat de către o echipă de experți naționali și internaționali al Institutului de Politici Publice sub egida Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Proiectul este susținut de către UNICEF Moldova.

Misiunea finală a proiectului este elaborarea următoarele documente strategice: Strategia de dezvoltarea a educației pentru perioada 2021-2030 ”Educație 2030”, Planul de acțiuni pe termen mediu 2021-2025, Cadrul de monitorizare și evaluare al Planului sectorial de acțiuni în educație pentru perioada 2021-2030 și instruirea a peste 420 de persoane-cheie în planificarea strategică.