Aportul societăţii civile şi al sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale ODM 6 – Combaterea HIV/SIDA, tuberculozei şi altor maladii – în Republica Moldova