Cunoştinţe, atitudini şi practici referitoare la mobilitatea academică creditară