Accesul, relevanța şi calitatea educaţiei în instituţiile de educaţie timpurie