Sesiunea de instruire a membrilor Consiliului Naţional al Elevilor