Studiu sociologic privind calitatea vieții femeilor din mediul rural și problemele cu care se confruntă locuitoarele din dreapta și stânga Nistrului