Aportul societăţii civile şi al sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale ODM 4 – Reducerea mortalităţii copiilor – în Republica Moldova