Sesiunea de instruire a membrilor consiliilor consultative ale direcţiilor raionale / municipale de învăţământ