Cunoștințe, atitudini și practici referitoare la mobilitatea academică creditară