Institutul European de Studii Politice din Moldova (IESPM) anunţă un concurs pentru selectarea audienţilor programului de instruire din anul 2018