Curriculumul la decizia școlii: modalități de implicare efectivă a părinților și a reprezentanților societății civile. Sinteză de politici educaționale