Pilotarea modelului de guvernare participativă a școlilor