Implementarea la nivel local a concepției privind activitatea polițienească comunitară – raport de monitorizare