În саdrul procesului de еlаbоrаrе а Proiectului Strategiei „Educația 2030” vor fi organizate cursuri de instruire în domeniul planificării strategice, evaluării costurilor și planificării financiare