Asociația obștească Institutul de Politici Publice lansează concursul privind selectarea unei companii sociologice pentru realizarea sondajului “Police in the vision of citizen = Poliția în viziunea cetățeanului”, în corespundere cu termenii de referință.