Secțiune: Elaborarea recomandărilor de politici publice pentru consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova

Efectuarea unui sondaj de opinie complex al populației din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia şi în raionul Taraclia, care va oferi informația actuală privind nivelul de integrare a populației din aceste zone în societatea Republicii Moldova. În baza datelor furnizate de sondaj, Institutul de politici Publice va elabora un raport de cercetare cu recomandări de politici publice orientate spre satisfacerea nevoilor grupurilor etnice care trăiesc în aceste regiuni. Raportul va informa și va oferi recomandări factorilor de decizie, societății civile, societății științifice și altor părți interesate în vederea sporirii coeziunii sociale în Republica Moldova. Proiect finanțat de către Black Sea Trust for Regional Cooperation, German Marshall Fund (SUA).